Dr. Hilal ASİL

Pazarlama Uzmanı, Yönetim Danışmanı

1980 yılında Elazığ’da doğdu. Lise öğrenimini İstanbul Fatih Kız Lisesi’nde tamamladı. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilim Dalı Pazarlama Bölümü’nde Yüksek Lisans programına başladı.

 

2002-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Anabilim Dalı’nda “Havayolu İşletmelerinin Hizmet Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Pilot Araştırma: Türk Hava Yolları Uygulaması” konulu tezini tamamlayarak Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilim Dalı Pazarlama Bölümü’nde doktoraya başladı.

 

2011 yılında “Değerler, Tüketici Etnosentrizmi ve Yerli/Yabancı Markalı Ürün Tercihi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” konulu teziyle doktorasını tamamlayan ASİL; lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Türkçe ve İngilizce olarak “Consumer Behavior (Tüketici Davranışı)”, “Marketing Management (Pazarlama Yönetimi)”, “International Marketing (Uluslararası Pazarlama)”, “Satış Yönetimi”, “Pazarlama Araştırmaları”, “Müşteri İlişkileri Yönetimi”, “Tüketici Davranışı Teorisi” ve “Pazarlama Teorileri” gibi çok sayıda ders verdi, ayrıca çeşitli yüksek lisans ve doktora tezlerini yönetti.

 

Çeşitli akademik dergilerde çok sayıda yayını bulunan ASİL, halen işletme, pazarlama ve eğitim alanındaki çalışmalarına R&M Danışmanlık bünyesinde devam etmektedir. İnovasyon ve pazarlama alanında araştırma, öğrenme ve paylaşmayı tutkuyla sürdüren ASİL, evli ve iki çocuk annesidir.