Enneagram Kişilik Testi

İnsanlık tarihinde kişilikler üzerine pek çok çalışma yapılmış ve bu alanda birçok kuram oluşturulmuştur. Çalışmaların sonucunda kabul edilen genel cümle “Her insan kendi içinde bir evrendir. Hiçbir insan, diğerine benzemez. Tıpkı kar taneleri gibi.” Yani bu duruma göre dünyamızda şu an yedi milyardan fazla ve birbirinden farklı kişilik mevcuttur.

Tabii bu durum hiçbir benzerlik yokmuş gibi algılanmamalıdır. Kar taneleri birbirinden farklı olmakla birlikte bazı ortak motiflere sahiptir. İnsanlar da tıpkı kar taneleri gibi belli ortak motiflerle birbirlerine benzemektedir. Bu ortak motifler (ortak yönler) üzerinden belli sınıflandırma veya gruplandırmalar yapılabilmektedir. Kişiliklerle ilgili ortaya atılan tüm kuramlar da bu sürecin birer ürünü olmakta ve insanların ortak noktaları kapsamında bilimsel ve sistematik bir şekilde ölçmektedir.

R&M Danışmanlık olarak bizler de insanın 3 potansiyeli olan duygusal potansiyel, zihinsel potansiyel ve fiziksel potansiyelden yola çıkarak bu ölçümü yapmaktayız. Enneagram ile kişilik analizi sayesinde her bireyde baskın olan temel kişilik fonksiyonları da birbirinden farklı olmaktadır. Bu farklılığın oluşmasında doğuştan getirilen mizaç özellikleri ile yetiştiğimiz ortamın etkileşimi söz konusudur. Yani benzer mizaç özellikleriyle doğan insanlar yaşadıkları tüm deneyim ve olaylar sonucunda birbirlerinden farklı kişilik motifleri sergiler.

Günümüzde birçok noktada farklı ve ciddi problemler yaşamaktayız. Bu problemleri aşabilmek için sürekli başkalarını değiştirmeye ve düzenlemeye çalışmaktayız. Ayrıca yaşadıklarımızdan yola çıkarak kendimize hedefler koymakta ve sürekli onlara ulaşmaya çalışmaktayız. Bu noktalarda gözden en çok kaçan konu insanın kendini bilmesi ve tanımasıdır. Kendini bilmeyen kişiler başkaları ile olan ilişkileri ve geleceğe dair beklentilerinde çokta gerçekçi olamamakta ve daha büyük sorunlar yaşamaktadır.

R&M Danışmanlık olarak geliştirdiğimiz bu testte amacımız bireysel farkındalığı artırmak ve bireylerin kişisel gelişimine katkıda bulunmaktır. Testimizin insanları kullanmak veya gruplamak, etiketlemek gibi bir amacı yoktur. Ayrıca bireyin raporlarını en iyi kendilerinin anlayacağı ve yorumlamalar sonucunda net tanımlamalarda bulunacağı unutulmamalıdır. Çünkü her insan özeldir ve sadece kendisi kendini derinden tanıyabilir. Burada dikkat edilmesi gereken kısım bireylerin kendilerini tanımak için yaptıkları çalışmalarda eksik veya yanlış bilgiler sonucunda kişilik terörü yaşama ihtimalleridir. Bu yüzden bir danışman veya profesyonelden yardım alınması gerekmektedir.

Testimizi satın almak için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

 

Bir insanın duygu, düşünce, yetenek, ilgi, tutum, davranış ve eylemleri kişiliğini oluşturan başlıca öğeler arasındadır. Kişi genellikle bunların bir kısmının farkında, bir kısmının ise farkında değildir. Kişilik tipinin öğrenilmesi ile hem mizaçtan gelen özelliklerin, hem de karakter özelliklerinin ortaya çıkartılması ve bu sayede kişide oluşmuş olan kişilik tercihlerinin bilinmesi ve her bireyin kendisindeki güçlü ve zayıf yanları anlaması ve geliştirmesi mümkün olacaktır. Yani kişi kendisini tanıyacak, kendisi ile ilgili ne, neden ve nasıl sorularına yanıt bulabilecektir.
Kişilik tipini öğrenmenin, insanlar arası iletişimi güçlendireceği, kişiler arası çatışmaları önleyeceği ve sorunlara çözüm geliştirme yolunu açacağı da ortadadır. Kendi kişilik tipini öğrenmiş olan, kişiliğinin güçlü ve zayıf yönlerini bilen, bunlara yönelik olarak kendisini geliştirme şansı yakalayan insanlar iyi birer iletişimci olurlar. Bu sayede aileleri, arkadaşları, içlerinde yaşadıkları toplum ve tüm insanlık ile dengeli, sıcak ve destekleyici ilişkiler kurabilirler.
Kişilik tipini öğrenmenin diğer bir faydası ise, kişinin kendisine uygun, kendisini memnun edecek hayat tercihlerinde bulunabilmesidir. Özellikle kariyer, ortaklıklar, evlilik ve hobi seçiminde, kişinin kendi kişilik tipini ve bu tipten kaynaklanan tercihlerini bilmesi büyük önem taşır. Etrafta işi, evliliği veya hayat tarzı nedeni ile mutsuz olan pek çok kişi görmekteyiz. Bu mutsuzluğun büyük bir bölümü kişinin kendisini, yani mizaç ve karakter birleşimini yani kişiliğini tanımamasından kaynaklanmaktadır. Kişi kendi kişiliğini ne kadar tanır ise, benliği de kendisine o denli görünür olur. Kişilik tipinin ve benliğinin ayırdında olan kişilerin, hayatta mutlu olma ve kendilerini tatmin edecek bir hayat yaşama ihtimalleri diğerlerinden bir hayli fazladır.
“Kendi Dünyanıza Yolculuğunuz Başlıyor”
Alacağınız Genel Kişilik Raporu
 • Temel kişilik özelliklerinizi
 • Sizin için önemli kavramları
 • Düşünme tarzınızı ve
 • Size özel gelişim tavsiyelerini kapsar.
Enneagram Genel Kişilik Raporunun size katkısı nedir?
Objektif standartların ve bilimsel ölçümlemelerin ortaya koyduğu bütüncül bir bakış açısından kendi profilinizi okuyacaksınız.
Dününüzü, bugününüzü, yarınınızı daha iyi yorumlayabilmeniz için bir araca sahip olacaksınız. Daha önce farkına varmadığınız yönlerinizin farkına varacaksınız.
Güçlü yönlerinizi, sınırlılıklarınızı ve gelişim ihtiyaçlarınızı göreceksiniz.
Size özel gelişim tavsiyelerini okuyabilecek ve hayata geçirebileceksiniz.
Ayrıca dilerseniz raporunuzu uzmanlarımıza yorumlatabilir ve kendinizi geliştirmek için gerekli olan planlamaları uzmanlar eşliğinde yapabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken bizlerden randevu almaktır.
“Kendi Dünyanıza Yolculuğunuz Başlıyor”
Alacağınız Genel Kişilik Raporu
 • Temel kişilik özelliklerinizi
 • Temel kişilik fonksiyonlarınızı
 • İkincil özelliklerinizi İlgi ve enerjinizin odaklandığı noktaları
 • Muhtemel potansiyel tehlikelerinizi
 • Rahat ve baskı durumlarındaki davranış örüntünüzü
 • Stres ve öfke unsurlarınızı ve
 • Sizin için gelişim tavsiyelerini kapsar.
Enneagram Genel Kişilik Raporu’nun size katkısı nedir?
 • Objektif standartların ve bilimsel ölçümlemelerin ortaya koyduğu bütüncül bir bakış açısından kendi profilinizi okuyacaksınız.
 • Yaşam öykünüzü, dününüzü, bugününüzü, yarınınızı daha iyi yorumlayabilmeniz için bir araca sahip olacaksınız.
 • Daha önce farkına varmadığınız yönlerinizin farkına varacaksınız.
 • Güçlü yönlerinizi, sınırlılıklarınızı ve gelişim ihtiyaçlarınızı göreceksiniz.
 • Size özel gelişim tavsiyelerini okuyabilecek ve hayata geçirebileceksiniz.

Ayrıca dilerseniz raporunuzu uzmanlarımıza yorumlatabilir ve kendinizi geliştirmek için gerekli olan planlamaları uzmanlar eşliğinde yapabilirsiniz.

Bunun için tek yapmanız gereken bizlerden randevu almaktır.

Kariyer yolculuğunda emin adımlarlar ilerlemek ister misiniz?”
“Nereye gideceğimi bilmiyorum, önümü göremiyorum!” diyorsanız, üniversite sonrası iş arama süreçlerinin ideallerinizi engellemesine izin vermesini istemiyorsanız kariyer raporu sizin yolunuza ışık tutacaktır. Kariyerinizi planlarken, kişilik özelliklerinize uygun seçimler yapmanız, başarıya ulaşma sürecinde muhtemel yaşayabileceğiniz olumsuzluklara rağmen amacınıza ulaşmanızı büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. Kariyerinizi yönlendirirken başvurabileceğiniz kişiliğinizi temel alan bir rehbere ve kaynağa sahip olacaksınız. Daha mutlu ve doyumlu bir yaşam için isabetli seçimler yapabileceksiniz. Daha önce farkına varmadığınız mesleki eğilimlerinizin farkına varacak ve size özel kariyer tavsiyelerini okuyabilecek ve hayata geçirebileceksiniz.
Ayrıca dilerseniz raporunuzu uzmanlarımıza yorumlatabilir ve kendinizi geliştirmek için gerekli olan planlamaları uzmanlar eşliğinde yapabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken bizlerden randevu almaktır.
Alacağınız Kariyer Raporu
 • Temel kişilik özelliklerinizi
 • Temel kişilik fonksiyonlarınızı
 • İkincil özelliklerinizi
 • İlgi ve enerjinizin odaklandığı noktaları
 • Muhtemel potansiyel tehlikelerinizi
 • Rahat ve baskı durumlarındaki davranış örüntünüzü
 • Stres ve öfke unsurlarınızı
 • Sizin için gelişim tavsiyelerini
 • Sizin için iş tatmininin ne demek olduğunu
 • Hoşlandığınız ve hoşlanmadığınız çalışma ortamlarını
 • Size uygun olan ve olmayan meslekleri
 • Ve size özel kariyer tavsiyelerini kapsar.
Her bireyin hayat tarzı, karakteri, hayata bakışı bir diğerinden farklıdır. Kişi öncelikle kendini en iyi şekilde ifade edebileceği, hayat boyu uğraşmaktan sıkılmayacağı ve kişilik örüntüsüne uygun olan mesleğe yönelmelidir.
Peki bu meslek hangisidir?
Bu sorunun cevabını ararken yeteneklerinizi, kişiliğinizi, niteliklerinizi, ilgi alanlarınızı, değer yargılarınızı ve gereksinimlerinizi göz önünde bulundurmak gerekmektedir.
Meslek Seçim Raporunda, sizin kişiliğinize uygun meslek grupları ve üniversite bölümlerinden belirgin olarak öne çıkanlara yer vermeye çalıştık. Kuşkusuz var olan ve olası meslekleri saymak yerine, sizin kişiliğinizle örtüşen meslek gruplarına ve çalışma ortamının özelliklerine yer vermeyi daha uygun bulduk.
İlgileriniz, yetenekleriniz, okul başarı durumunuz, ailenizin maddi ve mesleki alt yapısı gibi bireysel özelliklerinizi, ayrıca danışmanınızın yönlendirmelerini de dikkate alarak yapacağınız gerçekçi bir tercihin sizleri daha da mutlu edeceğine inanıyoruz.
Ayrıca dilerseniz raporunuzu uzmanlarımıza yorumlatabilir ve kendinizi geliştirmek için gerekli olan planlamaları uzmanlar eşliğinde yapabilirsiniz.
Bunun için tek yapmanız gereken bizlerden randevu almaktır.
Alacağınız Meslek Seçim Raporu
 • Temel kişilik özelliklerinizi
 • Temel kişilik fonksiyonlarınızı
 • Meslek seçim grafiğinizi
 • Hoşlandığınız ve hoşlanmadığınız çalışma ortamlarını
 • Size uygun olan ve olmayan meslekleri
 • Ve size özel kariyer tavsiyelerini kapsar.
Eğitimde kalitenin artmasının temel şartlarından biri öğretmen kalitesinin artmasıdır. Öğretmen yeterliliklerinin mesleki bilgi, mesleki uygulama ve mesleki katılım konularındaki yetkinleşmeye sıkıştırıp bırakmak çoğu zaman anlamsız olmaktadır. Bireysel farklılıkların dikkate alınarak bir eğitim süreci planlamasını beklediğimiz öğretmenlerin kendi bireysel farklılıklarını keşfederek potansiyellerini kaliteli bir biçimde öğretme ortamına sunacağına inanmaktayız.
Öğretmen raporu; öğretmenlerin, yöneticilerin kendilerini ve meslektaşlarını tanıyarak eğitim sürecini eğitimin kalitesinin artmasına sağlayacak şekilde planlanmasına katkı üretecektir.
Alacağınız Öğretmen Raporu
 • Temel kişilik özelliklerinizi
 • Temel kişilik fonksiyonlarınızı
 • Düşünme tarzınızı
 • Potansiyellerinizi
 • Öğretme stratejilerinizi
 • Sınıf ortamında nasıl bir öğretmen olduğunuzu
 • Öğretmenlikte güçlü yönlerinizi
 • Dikkat etmeniz gereken özelliklerinizi
 • Ve size özel tavsiyeleri kapsar.
Ayrıca dilerseniz raporunuzu uzmanlarımıza yorumlatabilir ve kendinizi geliştirmek için gerekli olan planlamaları uzmanlar eşliğinde yapabilirsiniz.
Bunun için tek yapmanız gereken bizlerden randevu almaktır.
Eğitimin en temel unsuru olan öğrencinin doğal kişilik özelliklerini göz önünde bulundurarak planlama yapmak hem ebeveyn hem de öğretmenler için öncelikli bir öneme sahiptir. Bugün öğrencilerin birbirinden farklı şekillerde öğrendiklerini, farklı alanlara ilgi duyduklarını ya da farklı psikolojik öncelik ve ihtiyaçları olduğunu biliyoruz.
Hazırlamış olduğumuz bu öğrenci raporu eğitim sürecinin planlanmasında öğretmenlere ve yöneticilere yol göstereceği gibi öğrencilere de eğitim yolculuğundaki yol haritalarını belirlemekte rehberlik edecektir.
Alacağınız Öğrenci Raporu 
 • Temel kişilik özelliklerinizi
 • Potansiyellerinizi
 • Düşünce tarzınızı
 • Öğrenme stratejilerinizi
 • Ders çalışma tarzınızı
 • Sınıf ortamında nasıl bir öğrenci olduğunuzu
 • Ve size özel tavsiyeleri kapsar.
Ayrıca dilerseniz raporunuzu uzmanlarımıza yorumlatabilir ve kendinizi geliştirmek için gerekli olan planlamaları uzmanlar eşliğinde yapabilirsiniz.
Bunun için tek yapmanız gereken bizlerden randevu almaktır.
Tüm şirketlerin başarısında, yöneticilerinin liderlik kabiliyetlerinin payı büyüktür. Çoğu zaman yönetici olarak görev yapacak olanların belirli liderlik özelliklerine sahip olması gerektiği düşünülmektedir. Bu özelliklerden bazıları öğrenilebilirken, bazıları da kişinin kişiliği ve karakteri ile ilgilidir.
 • Temel kişilik özelliklerinizi ve fonksiyonlarınızı
 • Potansiyellerinizi
 • Yönetim tarzınızı
 • Güçlü ve gelişmesi gereken yönetimsel özelliklerinizi
 • Size özel yönetim tavsiyeleri
 • Takım içindeki rollerinizi
 • Çalışanlarınız ile olan iletişim tarzınızı ve muhtemel iletişim hatalarınızı
 • Liderlik özelliklerinizi
 • Ve size özel gelişim tavsiyelerini kapsar.
Ayrıca dilerseniz raporunuzu uzmanlarımıza yorumlatabilir ve kendinizi geliştirmek için gerekli olan planlamaları uzmanlar eşliğinde yapabilirsiniz.
Bunun için tek yapmanız gereken bizlerden randevu almaktır.
İşe personel alım süreçlerinde yetenek, deneyim, eğitim, görünüm gibi etkenler mülakatta değerlendirilebilmesine rağmen; kişilik, davranış tercihleri ve kültürel uyum gibi diğer etkenler mülakatta değerlendirebilmek güç bir durumdur. Günümüzde işe alım süreçlerini mülakatlar ile birlikte kişilik testleri ile desteklemek gerekmektedir.
Çalışan aday raporumuzun geniş bir veri yelpazesi vardır. Bu veriler görev, kişi, takım ve kültürel uyum gibi faktörleri göz önünde bulundurarak kurumların vereceği işe alım kararlarında daha net olmasını sağlayacaktır. Adaya özel hazırlanan raporla birlikte geribildirimde bulunmak kurumlar için oldukça kolay olacaktır. Adayları eleme aşamasında bu raporları kullanmak işletmelere zaman kazandırmakla birlikte ilgili görev için en uygun adayı seçmelerine de yardımcı olacaktır.
 • Temel kişilik özelliklerinizi ve fonksiyonlarını
 • Potansiyellerini
 • Karşılaştırmalı iş yapma grafiğini
 • İletişim tarzını
 • Düşebileceği iletişim hatalarını
 • Kişisel yetkinliklerini kapsar.
Ayrıca dilerseniz raporunuzu uzmanlarımıza yorumlatabilir ve kendinizi geliştirmek için gerekli olan planlamaları uzmanlar eşliğinde yapabilirsiniz.
Bunun için tek yapmanız gereken bizlerden randevu almaktır.
R&M Danışmanlık olarak evli bireylerin ya da evliliğe hazırlanan bireylerin mutlu bir evlilik geçirebilmeleri için doğal ihtiyaçları belirlemenin önemli olduğu kadar bireylerin sağlıklı iletişim kurabildikleri ortak bir ilişki dili oluşturabilmenin de çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu ortak iletişim dilini geliştirmek çiftler arasındaki güçlü bağların kurulması için önemli olduğu kadar aileye katılacak olan çocuk yada çocuklar ile sağlıklı iletişim kurulabilmesi içinde gereklidir.
Çiftler arasında sağlıklı ilişki ağları kurulabilmesi için bireylerin kişilik tiplerine uygun raporlama yapmayı ve verilecek olan danışmanlık hizmeti ile çift ya da aile bireylerinin hepsi arasındaki uyumu yakalamayı önemsiyoruz. Bireyler toplum içerisinde eş, anne, baba, kardeş, çocuk, gelin, damat olarak konumlandıklarında kendisinin ve etkileşim içinde oldukları bireylerin kişilik özelliklerini bilerek iletişim geliştirebileceklerdir.
R&M Danışmanlık Test Merkezi olarak bizlerde bu noktada nişanlılara, evlilere ve çocuklara yönelik kişilik testleri kullanmaktayız.
Bu testler ile,
Kendinizin potansiyellerinizi, olumlu ve muhtemel olumsuz yönlerinizi fark edeceksiniz,
Eşinizin, nişanlınızın veya çocuklarınızın potansiyellerini, olumlu ve muhtemel olumsuz yönlerini fark edeceksiniz,
Eşiniz, nişanlınız veya çocuklarınız ile muhtemel yaşayabileceğiniz sorunları şimdiden fark ederek bunlara yönelik çözümlerinizi geliştirebilirsiniz,
Çocuğunuzun öğrenme şeklini fark ederek derslerinde yaşaması muhtemel sorunları şimdiden çözümleyebilirsiniz.
Unutulmamalıdır ki; “Mutlu Aile Eşittir Mutlu Kariyer”.

Enneagram Testleri Bizimle İletişime Geç