KOBİ Danışmanlığı

Kobi Danışmanlığı ile küçük ve orta boylu işletmelere kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet sunmaktayız.

Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ), ekonomik canlanma, yapısal değişim, istihdam yaratma ve teknolojik gelişmelere uyum konusundaki rolleri nedeniyle ülke ekonomileri için vazgeçilemez unsurlardır. Küresel rekabet ortamında KOBİ’lerin ayakta kalabilmelerini sağlamak ve rekabet gücünü arttırmak için yönetim ve organizasyon becerilerinin iyileştirilmesinin önemi her geçen gün artmaktadır. Küreselleşme ve teknolojideki hızlı gelişmeler KOBİ’lere bir taraftan yeni fırsatlar yaratırken, diğer taraftan, onları bir takım sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Günümüzde söz konusu işletmeler, hızlı teknolojik gelişmeleri takip edebilmek, yeni pazarlara açılabilmek, nitelikli elemanları istihdam etmek, etkin kalite ve rekabet yönetimi stratejilerini belirleyebilmek, örgütsel ve yönetsel becerileri iyileştirebilmek için yeniden yapılanma gereksinimi duymaktadırlar.

Ayrıca, bu işletmelerin, aynı anda birçok işletme fonksiyonunu ifa eden yöneticiler tarafından yönetilen KOBİ niteliği taşıması, yönetim ve organizasyon sorunları üzerinde durmayı daha da önemli hale getirmektedir. İşletmelerde yaşanan yönetim organizasyon, planlama, insan kaynakları, eğitim, yetki devri, koordinasyon ve denetim, mevzuat bilgisi ve kalite güvence sistemlerini belgelendirme ile ilgili sorunlarınıza çözüm üretmek için kurumsal ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet sunuyoruz.

Kurumsal Check-Up

Kurumsal Check-Up

İK ve Eğitim Danışmanlığı

İK ve Eğitim Danışmanlığı

Hukuk Danışmanlığı

Hukuk Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı

Pazarlama Danışmanlığı

Pazarlama Danışmanlığı

Finansal Yönetim

Finansal Yönetim