22 Şub

İhtiyaca Yönelik İnsan Kaynağı Yetiştirmede Kurumlara Düşen Görevler

Üniversitelerin yetiştirdiği insan kaynağıyla sektörlerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı arasında bazı farklar olabiliyor. Peki, istihdam adına daha çözüm odaklı kararlar alabilmek için işverenlere ve üniversitelere hangi görevler düşüyor?

Bireyin kariyer yaşamını erkenden planlanması, iş dünyası ve sektörlerle iletişimde olması, kariyer planlamada yeni bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle meslek liseleri ve üniversitede okunan alan ve bölümle çalışılan sektörlerin eşleşmesi doğru bir kariyer planlama olarak görülebilir. Genelde sektörlerin ihtiyacına göre üniversite mezunu bireyler yetiştirilemiyor. Bu nedenle üniversitelerin yetiştirdiği insan kaynağı ile sektörün beklediği insan kaynağı arasında fark oluşuyor. Bu sorunu gidermek için üniversitelere, sektör temsilcilerine ve öğrencilere düşen bazı görevler var.

Üniversitelere düşen görevler

Üniversite yönetimleri program geliştirirken ve ders içeriklerini oluştururken, sektör ve pozisyonların ihtiyacı olan insan kaynağı hakkında bilgi sahibi olarak karar almalıdır. Bunun için makro ve mikro düzeyde araştırmalar yapmalılar. Globalleşirken aynı zamanda da glokalleşmelidirler....

Yazının devamını https://www.kariyer.net/ik-blog/ihtiyaca-yonelik-insan-kaynagi-yetistirmede-kurumlara-dusen-gorevler/

linkinden ulaşabilirsiniz.