11 Mar

Kariyer Planlamanız Var Mı?

Geleceğe dönük kariyer planlaması yaparken öğrenciler nelere dikkat etmeli?

Kariyer planlamasında özellikle dikkat edilmesi gereken doğru bilgiye ulaşmaktır. Bir öğrenci rehberliğe en fazla ihtiyacı olduğu dönemde birçok kaynaktan bilgi almaya çalışır. Öğrendiği bilgileri uygulama yoluna gider. Ancak bu doğru bir yöntem değildir. Öğrenciler kendilerini yakından tanıyan rehberlik öğretmenleri ile topladıkları bilgileri harmanlamalı, değerlendirmeli ve kullanmalıdır. Kariyer planlama ders seçmeden ve ders geçmeden başlar. Ama dersler iyi derece ile geçilmeli yani seçilen dersler gerçekten geçilmelidir. Sonrasında iyi bir derece ile bitirilen lise iyi bir bölümün habercisidir. İyi bölüm sevdiğin işi yapacağın veya yaptığın işi seveceğin bir açılımda olmalıdır. Bölümü seçmeden bölüm hakkında doğru kaynaklardan doğru bilgiye ulaşmalıdır. Sonrasında bölümün iş dünyasındaki karşılığını bilerek seçim yapılmalıdır.

Bölüm ve üniversite seçiminde nelere dikkat edilmeli?

Öğrencinin kendini tanıması ve sonrasında kendini yenilemesi gerekir. Bir bölüm hakkında ayrıntılı bilgi sahip olması gerekir. Meslek sonrasında hangi sektörlerde veya hangi pozisyonda çalışacağın belirlemesi gerekir. Yeni dönem kariyer planlamasının, sektör ve pozisyon bazlı olması gerektiği belirgin bir biçimde öne çıkmıştır. İstihdama dönük çalışmaları ve yeni iş alanlarının açılması da mesleklerin dönüşümü ve değişimi ile alakalıdır. Buradan hareketle mesleklerin geleceği üzerine yapılan çalışmalara da bakmak lazımdır.

Üniversitede okurken öğrenciler kendilerini yetiştirmek için neler yapmalı?

Bir öğrenci üniversite yıllarını çok verimli geçirmek zorundadır. Üniversite yılları başarılı bir öğrenciliğin yanı sıra hayata hazırlanmada son basamaklardan bir tanesidir. Son basamakta hem fırsat kollamak hem de fırsat oluşturmak öğrencilerin önceliği olmalıdır. Önlerine çıkan staj imkânları, sektör çalışmaları ve kariyer planlama ile ilgili yayınlar dikkatle takip edilmelidir. Öğrencilerin bir kısmı üniversite seçiminde bir kısmı da bitiminde keşkelerle dolu cümleler kurmaktadırlar. Keşke dememek için hem üniversite hem de meslek bilinçli bir şekilde seçilmeli, sonrasında çıkan fırsatlar çok iyi değerlendirilmelidir.

Öğrenciler kendilerini nasıl tanıyabilir? Bu süreçte hangi kriterlere göre hareket etmeliler?

Bir bireyin kendini tanıması ve eksiklerini gidermek için gayret göstermesi oldukça zordur. Belki de asıl olan tanıma değil tanıdıktan sonra kendini yenileyebilme ve geliştirebilmedir. Tanıma sürecinde testlerden ve rehber öğretmenlerden önemli destekler alınmalı ve bu desteklerde ortaya çıkan tavsiyeler kulak ardı edilmemelidir.

Kendini tanıma, potansiyellerinin farkına varmadır. Kişilik özelliklerini bilmedir. Güçlü yanların avantajlarını tespit edebilme, zayıf yanlarını öğrenip geliştirebilmedir. Çağımız öğrencisinin en fazla çekindiği durum zayıf yanlarını öğrenmektir. Aslında bir öğrenci geliştirilmesi gereken eksik yanlarının ne kadar çabuk farkına varırsa, kendisine o kadar çabuk yardımcı olmuş olur. Dıştan gelen rehberlik önemlidir. Ancak aynı seviyede öğrenci kendini yenilemeyi düşünmüyorsa en zor rehberlik süreci yaşanmaktadır.

*Dr. Abdulrezzak Çil ile yapılmış röportajdan derlenmiştir.