15 Mar

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet Nedir?

Sosyal hizmet, bireylere ailelere ve toplumlara bireysel ve kolektif iyi oluşlarının ve refahlarının sağlanmasında belirli bir disiplin içerisinde yardımcı olan bir meslektir. Bireylerin sorunların üstünden gelirken kendisinin ve toplumun kaynaklarını kullanma yeteneklerinin gelişmesine destek olur. Bireylerin sosyal işlevselliğinin arttırılmasını amaçlar. İnsan hakları ve sosyal adalet sosyal hizmet uygulamasının felsefi temellerindendir. Sosyal hizmet uygulamasında danışanın kendi kaderini tayin etmesine önem verilir.

Sosyal hizmet uzmanları birey, aile ve toplum sorunlarının çözümünde rol alır. Dezavantajlı grupların iyilik hallerinin geliştirilmesine destek olur. Sosyal sorunların çözümünde refah politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev alır. Güçlendirme yaklaşımı ile bireylerin problemlerinin çözümünün kendilerinde olduğunun farkına varmalarını sağlar. Dezavantajlı grupların içinde bulundukları durumlardan çıkmaları adına çalışmalar yürütür. Burada esas nokta müracaatçı ile iş birliği içerisinde müdahale planı oluşturulması ve uygulanmasıdır. Sosyal hizmet uzmanlarının pek çok çalışma ortamı bulunmaktadır bunlara; huzurevleri, engelli rehabilitasyon merkezleri, aile hizmetleri kurumları, çocuk yardım kuruluşları, sosyal yardım idaresi kurumları, il veya ilçe sosyal yardımlaşma kurumları, belediyelerin sosyal yardım ve destek birimleri veya sosyal hizmet birimleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, İl Sosyal Hizmet Müdürlükleri, Cezaevleri, Çocuk Mahkemeleri, Emekli Sandığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı, göç idaresi örnek olarak gösterilebilmektedir.

Sosyal Hizmet ve Göç Entegrasyonu

Sosyal hizmet mesleğinin kapsamında tüm insanlar olmasına rağmen mesleki çalışmanın odağında dezavantajlı gruplar bulunmaktadır. Dezavantajlı grup içerisinde göçmenler, sığınmacılar ve mülteciler de bulunmaktadır. Göçmen, sığınmacı ve mültecilerin yeni bir ülkeye alışması ve entegrasyonu sürecinde sosyal hizmet uzmanları önemli role sahiptir. Göç entegrasyonu sürecinde sosyal hizmet müdahalesinin kapsamına beslenme ve barınma ihtiyacının karşılanması, ekonomik destek sağlanması, çalışma izni alınması, sağlık problemiyle ilgili ihtiyaçların giderilmesi, psiko-sosyal destek sağlanması, çocukların eğitim ihtiyacının karşılanması ve sosyal uyumun sağlanmasına destek olunması gibi başlıklar girmektedir. Sosyal hizmet müdahalesinde amaç danışanının kendi ayakları üzerinde durmasına yardımcı olmak olduğundan çalışma izni alınarak bireylerin sosyal yardımlardan bağımsızlaşması ve kayıt dışı çalışmanın azalması sağlanacaktır.

Yabancı bir ülkeden zorunlu şartlar sebebiyle gelenlerin yaşadıkları travmaların, uyum güçlüklerinin ve ekonomik problemlerin çözüme ulaştırılmasında sosyal hizmet uzmanları politikalar üretirler ve sahada müracaatçılarla birebir çalışma yürütürler. Sosyal hizmet bireyin yardımlardan bağımsızlaşarak kendi ayakları üzerinde durması üzerine müracaatçıya çözüm önerileri ve seçenekler sunar. Göçmen, sığınmacı veya mülteci konumunda olan bireylerin yeni geldikleri ülkelere alışma ve uyum süreçlerinde sosyal hizmet uzmanları etkin rol oynamaktadır.

Sosyal Hizmet ve Yaşlılık

Sosyal hizmetin bir diğer çalışma grubu ise yaşlılardır. Yaşlılık yaşamın son evresi olarak görülmektedir. Ortalama yaşam süresinin artması, kentleşme, sağlık sistemlerinin gelişmesi ile beraber toplumlardaki yaşlı nüfuslarında artışlar yaşanmaktadır. Bu artış beraberinde toplumda sosyal politikalar ve yaşlılık politikalarının geliştirilmesini getirmiştir. Yaşlılık beraberinde sosyal sorunları getirebilmektedir. Yaşlılık evresine geçen birey alıştığı yaşam düzeninden uzaklaşabilir ve bunun sonucunda yeni yaşam sürecine uyum sorunları yaşayabilir. Türkiye’de bakıma ihtiyacı olan yaşlıların bakımı genellikle aileleri tarafından karşılanmaktadır ancak aileleri tarafından bakımı karşılanamayan yaşlıların bakımı ise sosyal hizmet kurumları tarafından sağlanmaktadır. Kurum içerisinde bakımda yaşlının biyo-psiko-sosyal açıdan ihtiyaçlarının karşılanması önem taşımaktadır.

Yaşlılık beraberinde emeklilik sürecini getirmekle beraber aynı zamanda emeklilik yaşlılığı ortaya çıkartabilmektedir. Emeklilik ile beraber bireyler kendilerini işlevsiz hissetmeye başlayabilirler. Fiziksel kabiliyetlerinin geçmişe oranla azalmasının da bu durumda etkisi bulunmaktadır. Bireyin emeklilik sonrasında sosyal hayattan soyutlanmasının ve değersiz hissetmesinin önüne geçilmelidir. Emeklilik sonrasında alışılmış olan üretim düzenine benzer bir düzen kurulması, yaşlının vaktinin etkinlikler, kurslar veya hobiler ile değerlendirilmesi yaşlının bu sürece uyumunu kolaylaştırırken aynı zamanda kendisini işlevsiz hissetmesinin önüne geçebilir. Emeklilik öncesinde bireyler sosyal hayatta aktif rol alırlar ve karar verme süreçlerinde daha etkin rol oynarlar. Ancak emeklilik sonrasında birey sahip olduğu rolü kaybedebilir, kendisini boşlukta hissedebilir ve ekonomik bağımsızlığını kaybetmiş olabilir. Bunun beraberinde yaşlı psikolojik olarak zorlanabilir. Ancak emeklilik sürecine önceden hazırlanması veya emeklilik sürecinde kendi ilgi alanına ilişkin üretimde bulunması onun emeklilik sonrasına uyumunu kolaylaştırabilir ve kendisini sosyal hayattan kopmamış hissedebilir. Üretimin içinde olması işlevsizlik duygusunun önüne geçebilir. Sağlıklı bir yaşlanma süreci için bireyin bağımsız ve kendi ayakları üzerinde durabileceğinin bireye fark ettirilmesi önem taşımaktadır. Bireyin güçlendirilmesi ve kendisinin farkına varılmasının sağlanması adına sosyal hizmet politikaları geliştirilerek yaşlı sürece dahil edilmelidir. 

Emeklilik yaşamın devamında bireyin kendisini işlevsiz hissettiği bir dönem olmaktan çıkararak bireyin kendisini yeniden keşfettiği veya hobilerini, yeteneklerini geliştirdiği bir dönem olarak değerlendirilmelidir. Sürecin bu şekilde değerlendirilmesi hem emeklilik sürecindeki birey için hem de çevresindekiler için sağlıklı bir ortam oluşmasına yardımcı olabilir.

Neler Yapıyoruz?

R&M danışmanlık olarak bizler de bu alanlarda danışanlarımıza destek olmaktayız. Expat koçluğu ile yurtdışından gelen göçmen, yatırımcı veya iş sebebiyle ülkeye gelmiş olan bireylerin uyum süreçlerinde, yatırım planlarında destek olmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda ailenin bütün bireylerine yeni geldikleri ülkeyi tanıma ve uyum süreçlerinde destek oluyoruz. Ailenin bütün bireylerinin ihtiyaç duyduğu eğitim ve hizmetlerin sağlanmasında aracı rol üstleniyoruz. Yeni gelinen ülkede bulunan çalışma sistemine uyum sağlanması ve uyum sürecinin kolayca aşılması adına birlikte stratejiler geliştiriyoruz.

Emeklilik sonrasında bireyin içinde bulunduğu duruma göre bir sistem belirlenmesi ve ona uygun olarak kişinin isteğine göre emeklilik sonrası kariyer planlaması çalışmaları yapıyoruz. R&M danışmanlık tarafından geliştirilen Enneagram kişilik testinin uygulanması sonrasında danışanın kişilik tipine göre en uygun emeklilik sonrası kariyer planlaması çalışması yapılır. Bu çalışma ile hem gelen danışan kendisine en uygun emeklilik sonrası planı bulmuş olur hem de bunun için fazladan vakit harcamaz. Böylece birey yeni girmiş bulunduğu emeklilik düzenine uyum sağlarken zorluk yaşamaz. Yalnızca yeni emekli olan bireyler değil emeklilik sürecinin içinde bulunan bireylerde hayatlarına farklı bakış açıları ve deneyimler getirmek adına bu hizmetten yararlanabilmektedirler.

Expat Koçluğu için detaylı bilgi almak isterseniz;

https://www.remedanismanlik.com/tr/expat-koclugu

                                                                                                      Sena BEZİRKAN

                                                                                                     Sosyal Hizmet Uzmanı