Öğrenci Koçluğu

Öğrenci koçları, öğrencilerin yeteneklerini keşfederek kendilerini tanımalarını, güçlü yanlarını belirleyerek gerçekçi bir kariyer planı yapmalarını sağlamaya yönelik çalışmalar yapan, rehberlik eden kişilerdir. Öğrenci koçları öğrencilerin kişisel özellik ve yeteneklerine doğru zamanda doğru dokunuşlar yaparak onların hayatlarında yeni ufuklar açıp gelişmelerine rehberlik eder. Öğrencilerinin akademik ve sosyal başarılarını artırıp kariyer planlamalarında birinci derecede katkı sağlayıcı olurlar.

Öğrenci koçluğu (eğitim koçluğu), derslerden yüksek not alma veya sınav kazanma odaklı değil, öğrenciyi kazanma odaklı yapılan bir koçluk çalışmasıdır. Öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini, hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik, yol haritası ve eylem planı yapmalarına destek sağlayan hizmettir.

 

Öğrenci koçluğu (eğitim koçluğu), öğrencilerin bireysel gelişimini ve akademik başarısını takip etmenin yanı sıra sınavlara hazırlık sürecinde bireyi ve aileyi desteklemeyi hedeflemektedir.

 

Öğrenci koçluğu (eğitim koçluğu), tamamen kişinin özelinde oluşturulacak, gizlilik ve etik değerler çerçevesinde sunulan bir programdır.

 

 • Öğrencinin okul başarısını artırır.
 • Kendine uygun hedefler seçmesine yardımcı olur.
 • Etkin çalışmayı öğrenmesini sağlar.
 • Zamanı önceliklerini planlayarak kullanmasını sağlar.
 • Güçlü yönlerini açığa çıkartması ve kullanmasını sağlar.
 • Doğru iletişim kurmasına yardımcı olur.
 • Kendine güvenini geliştirmesine katkı sağlar.
 • Öğrencilerin bireysel özelliklerini ve kişilik yapılarını tespit edecek testler, gözlemler ve görüşmeler yapılarak sürece başlanır.
 • Öncelikli ihtiyaç analiz çalışması yapılır ve sonrasında yapılacaklarla ilgili planlamalar oluşturulur.
 • Günlük aktivitelerin doğru tespiti adına öğrencilerin ilgi ve merak duyduğu alanlar belirlenir.
 • Bu üç adımdan sonra elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilere özgün haftalık bireysel gelişim ve eğitim programları planlanır.
 • Yaş özelliklerini dikkate alarak gelişimini sağlıklı bir şekilde yürütebilecek ve gençlik dönemi problemleri ile baş etmesini sağlayacak psikolojik destek sağlanır ve takip edilir.
 • Yukarıda belirtilmeyen ancak süreç içerisinde ebeveynlerle yapılacak toplantılar sonrasında belirlenecek eğitim ve psikolojik destek ihtiyaçları karşılanır.
 • Tüm süreçler esnasında alınan kararlar doğrultusunda uygulama süreçleri başlatılır.
 • Öğrenci ve aile ile birlikte karar verilecek kişisel gelişim eğitimleri online veya offline olarak takvimlendirilir.
 • Ders başarısı için gerekli olan bilgi düzeyine erişmesi için sınav konularındaki durumu analiz edilir.
 • Öğrencinin ihtiyaç duyacağı alanda birebir ders takviyesi almasına yönelik programlama yapılır.
 • Görüşmelerin başlaması ile birlikte eğer varsa alınan özel derslerin takibi yapılır ve özel ders hocaları ile koordinasyon sağlanır.
 • Planlanan periyotlarda (örneğin 15 günde bir veya ayda bir) veli bilgilendirme toplantısı yapılır.
 • Öğrencilerin zihinsel olarak gelişimi sosyal, sanatsal ve sportif olarak desteklenmesi açısından öğrenci ve ailesi ile birebir görüşmeler yapılır.
 • Bu süreçte öğrencilerin bir sanat dalı ve bir spor dalı ile yakından ilgilenmelerine yönelik yönlendirme yapılır.

Parlak Akademi Dil Eğitimleri