Sınavlara Hazırlık

TOEFL iBT® sınavı Avrupa ve Asya’nın tamamında ve Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri de dâhil 150’den fazla ülkede, 11.000’in üzerinde üniversite ve diğer kurumlar tarafından kabul edilmektedir.

Bilgisayarda gerçekleştirilen TOEFL iBT sınavı, dört akademik İngilizce becerisinin (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) tümünü ölçen bir sınavdır. Bu nedenle TOEFL puanları, becerilerinizi gerçekçi bir şekilde ölçer.

 

Bu sınav hakkında daha fazla bilgi edinmek veya uzman eğitimci kadromuz ile sınava bireysel ya da grup halinde hazırlanmak isterseniz bizimle iletişime geçin.

ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda ve İrlanda dâhil olmak üzere pek çok ülkede eğitim görmek ve iş başvurusunda bulunmak için IELTS sonucu talep edilmektedir. Dünyadaki pek çok profesyonel kurum, göçmenlik büroları ve diğer hükümet kurumları IELTS notu ister. 140 ülkede 10.000 den fazla kurum IELTS sınavını tanır.

Ülkemizde Boğaziçi Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi gibi pek çok üniversite, öğrencileri hazırlık sınıfından muaf tutmak için IELTS sınav sonucunu değerlendirmeye almaktadır.

 

Ayrıca ülkemizde özel sektörde birçok kuruluşun iş başvurularında (THY pilot alımı, bankacılık vb.) IELTS sınav sonucu istediği görülmektedir.

 

SINAV İÇERİĞİ

 

ELTS, dört dil becerisini (dinleme, okuma, yazma ve konuşma) kapsayan görev tabanlı bir sınavdır.

 

IELTS adayları, sınavın dört bileşeni için ayrı not alırlar. Bu notların ortalaması genel sınav notunu oluşturur. Her beceri 1-9 puan arasında değerlendirilir. 4 becerinin puan ortalaması alınarak IELTS skoru 9 üzerinden belirlenir.

 

Academic ve General olmak üzere 2 tür IELTS sınavı bulunmaktadır.

 

Akademik IELTS İngilizce konuşulan ülkelerde eğitim almak isteyen kişiler için uygulanmaktadır. Genel IELTS ise İngilizce konuşulan ülkelerde çalışmak amacıyla başvuru yapmak isteyenler veya aynı ülkelere göçmen olarak başvuruda bulunmak isteyenler için uygulanmaktadır.

 

Academic ve General IELTS sınavlarında Dinleme ve Konuşma bölümleri ortaktır. Farklılık sadece Okuma ve Yazma bölümlerindedir.

 

Academic IELTS sınavında “Okuma” bölümünde daha çok eğitimle ilgili akademik konular bulunurken General IELTS’ te güncel konulara yer verilir.

 

Academic IELTS sınavında “Yazma” bölümünde 2 deneme yazmanız istenir. İlkinde bir grafik ya da tabloyu yorumlamanız istenirken ikincisinde eğitimle ilgili bir konuda deneme yazmanız istenir. General IELTS sınavında ise birinci soruda bir konuyla ilgili mektup yazar, ikinci soruda ise genel bir konuda deneme yazarsınız.

 

SINAV SÜRESİ

 

IELTS sınavı 4 aşamadan oluşmaktadır. Toplam sınav süresi 2 saat 45 dakikadır.

 

• Dinleme (30 Dakika)

• Okuma (60 Dakika)

• Yazma (60 Dakika)

• Konuşma (11-14 Dakika).

 

Dinleme, Okuma ve Yazma sınavları tek oturumda, konuşma sınavı ayrı oturumda yapılır. Bu iki oturum aynı gün veya farklı bir günde gerçekleştirilebilir. Sınava başvururken konuşma sınavının günü ve saati de belirlenir.

 

Bu sınav hakkında daha fazla bilgi edinmek veya uzman eğitimci kadromuz ile sınava bireysel ya da grup halinde hazırlanmak isterseniz bizimle iletişime geçin.

PTE (Pearson Test of English Academic) bilgisayar tabanlı yeni bir uluslararası akademik İngilizce sınavıdır. Sınav, anadili İngilizce olmayan ve akademik İngilizce yeterliliklerini kanıtlamak zorunda bulunan kişilerin dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini doğru bir şekilde ölçerek puanlamayı hedefler.

PTE Academic; üniversiteler, yüksek eğitim kurumları, devlet birimleri ve akademik İngilizce gerektiren kurumlar için katılımcıların dil becerilerinin gerçek ölçümlerini yapar.

 

PTE Sınavı, TOEFL, IELTS ve YDS'ye alternatif bir sınav olup, YÖK tarafından eşdeğerliliği bulunan ayrıca pek çok yabancı üniversite tarafından da eşdeğerliliği olan bir sınavdır.

 

PTE Academic sınavının en büyük avantajı sonucun 5 iş günü içinde açıklanıyor olmasıdır.

 

Bu sınav hakkında daha fazla bilgi edinmek veya uzman eğitimci kadromuz ile sınava bireysel ya da grup halinde hazırlanmak isterseniz bizimle iletişime geçin.

Açılımı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olan ve ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır.

İngilizce, Almanca, Fransızca dillerine ek olarak başka dillerde de yapılan sınav 180 dakika sürer. Gramer, cümle tamamlama, çeviri, diyalog ve paragraf tamamlama ve okuma parçaları sorularından oluşan 80 sorudan oluşur.

 

2014 yılından itibaren YDS'nin elektronik hali olan e-YDS uygulanmaya başlamıştır. E-YDS, YDS ile aynı eşdeğerliğe sahip bir sınavdır, bu sebeple konu ve soru dağılımları aynıdır. ÖSYM tarafından hazırlanan özel bilgisayar donanımına sahip merkezlerde uygulanır.

 

Bu sınav hakkında daha fazla bilgi edinmek veya uzman eğitimci kadromuz ile sınava bireysel ya da grup halinde hazırlanmak isterseniz bizimle iletişime geçin.

YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı dil Sınavı), YÖK (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı) koordinatörlüğünde Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi iş birliği ile düzenlenir.

Lisansüstü eğitim başvurusunda bulunacak adaylardan kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak adayların dil yeterliliğini belgelemek için olan bir sınavdır. Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere 3 temel alandan birini tercih ederek katılım sağlanabilecek bir yabancı dil sınavıdır.

 

Sınavda adaylara verilen toplam süre 180 dakikadır. Adaylara tercih ettikleri alan ile ilgili toplam 80 soru sorulmaktadır.

 

YÖKDİL sınavı YDS’ye paralellik gösteren bir sınav olmakla beraber bazı farklılıkları bulunmaktadır. Bu farklılıklar;

YDS’de adaylara 6 adet çeviri sorusu sorulurken YÖKDİL’de 12 adet çeviri sorusu bulunmaktadır.

YDS sınavında paragraf soru tipinden 20 soru gelirken YÖKDİL sınavında bu sayı 15’e düşürülmüştür.

 

• Ayrıca YDS sınavında var olan ve genellikle öğrencilerin zorlandığı anlamca en yakın soru tipi YÖKDİL sınavında bulunmamaktadır.

 

Bu sınav hakkında daha fazla bilgi edinmek veya uzman eğitimci kadromuz ile sınava bireysel ya da grup halinde hazırlanmak isterseniz bizimle iletişime geçin.

YDT (Yabancı Dil Testi), dil puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen öğrencilerin seçilmesi ve yerleştirilmesi amacı ile ÖSYM tarafından düzenlenir.

Sınavda 80 soru vardır ve 120 dakika sürmektedir.

 

Genel anlamda kelime bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama bölümlerinden oluşur. Sınav sorularının genel olarak içerikleri şu şekildedir:

1- Kelime Bilgisi

2- Dilbilgisi

3- Cloze Test

4- Cümleyi Tamamlama

5- İNG/TR Cümlenin Karşılığını Bulma

6- Paragraf

7- Anlamca Yakın Cümleyi Bulma

8- Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma

9- Verilen Durumda Söylenecek İfadeli Bulma

10- Diyalog Tamamlama

1- Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma

 

Bu sınav hakkında daha fazla bilgi edinmek veya uzman eğitimci kadromuz ile sınava bireysel ya da grup halinde hazırlanmak isterseniz bizimle iletişime geçin.

Proficiency sınavları üniversitelere göre farklılık gösteren ortalama 3-4 saat süren bir sınav türüdür.

Sınav genel olarak 3 ana bölümden(Reading, Listening ve Writing) oluşur. Bazı üniversitelerde bu bölümlere ek olarak Speaking’de eklenir.

 

• Reading bölümünde akademik okuma metinleri verilerek bu metinlerle ilgili detaylı sorular sorulur.

 

• Listening bölümünde farklı konularla ilgili dinlemelerin ardından dinlemeler ile ilgili sorular sorulur. While listening ve after listening diye bölümleri vardır.

 

• Writing bölümünde farklı essay tiplerine uygun (argumentative, opinion vb.) yazı yazılması istenir.

 

• Speaking bölümünde ise hem genel hem de özel konularla ilgili sorular sorularak öğrencilerin konuşma yeteneği değerlendirilir.

 

Üniversitede eğitim dili İngilizce olan bir bölüm kazandınız. Bu yaz mini bir çalışma programı ile hazırlıktan muaf olmak veya bu yıl hazırlık programına katıldınız yıl sonunda hazırlık programını tamamlamak istiyorsanız, uzman eğitimci kadromuz ile hazırlanmak isterseniz bizimle iletişime geçin.

Öğrenci Koçluğu Enneagram Kişilik Testi