Enneagram Yaklaşımı

Aile içerisinde farklı kişilikler, değişik düzeylerde aile şirketlerinin yapısında gözlenmektedir. Bazı durumlarda, bu kişiliklerden birkaç tanesi, şirketteki baskın kişilikleri oluştururlar. Farklı kişilikler, hem sorunların hem de çözümlerin kaynağı olabilir. Bunu belirleyen faktör, farklı kişilikleri, doğru görev ve pozisyonda tutarak, yapısına uygun yetki ve sorumluluk verebilme becerisidir.

Aile şirketlerinde yüksek sinerjiyle çalışan takımların ve istişare gruplarının oluşturulabilmesinin öncelikli şartı, sadece farklı uzman kişileri bir araya getirmek değil, farklı kişilik motiflerine ait uzman kişilerden heterojen bir ekip kurabilmektedir. Eğer takım lideri veya şirketin yöneticisi, bu kritik bilginin farkında değil ve sadece yönetimi kolay olsun diye kendi kişilik grubuyla örtüşen ve tasdik edici kişileri takıma seçiyorsa, takım ve işletme çok uyumlu ve ahenkli olacak, kolay yönetilebilecektir.

 

Ancak o kurum veya takımda verimlilik, yüksek performans, mucitlik, yenilik ve orijinalite çok az seviyede gözlenecektir. Farklı kişilik motiflerini yönetme ve onların farklılığını zenginliğe dönüştürme bilgi ve becerisi, aile şirketlerinin yöneticilerinde yok ise, farklı kişilik gruplarından oluşan heterojen ekip kurma çoğu zaman göz ardı edilmektedir.

 

Enneagram Yaklaşımı aile şirketlerinde farklı ve çoğulcu bakış açılarının gelişiminde temel motorun, farklı kişiliklerin varlığına bağlı olduğunu vurgular. Aile şirketlerindeki sorunlara, tek bir bakış açısıyla bakmak yerine farklı pencerelerden bakmayı sağlar. Şirket yöneticilerinin hakikati, dokuzda bir açıyla değil, 360 derecelik bir perspektiften bakmasının metodolojisini öğretir. Bu bağlamda en üretken ve yenilikçi takım ve kurumlar, farklı kişilik motiflerine sahip uzman kişilerin bir araya getirilmesiyle oluşturulabilmektedir.

 

Aile Şirketi Danışmanlığı altında şirketlerin geleceğe taşınmasında karşılaşılan sorunların çözümleri için aile bireylerine uygulanan Enneagram Kişilik Analizi ile bireysel kişilik raporları oluşturarak gelişim önerileri sunuyoruz. Bireysel gelişim ve aile içi ilişkilerin kalitesini arttırmayı hedefliyoruz.

 

Enneagram Enneagram Kişilik Testi