Enneagram Eğitimi

Yunanca kelimeler ennea (dokuz) ve grammos (sembol) kelimesinden gelen dokuz noktalı Enneagram sembolü, benliği, başkalarıyla ve dünyaya bakış açısı ile farklılık gösteren dokuz farklı kişilik tipini temsil eder.

 

Tarih boyunca felsefe ve psikoloji alanlarından da etkilenerek günümüze kadar gelen çağdaş Enneagram sistemi, insanları, dünyaya bakış açılarına, dünyayı algılayıp değerlendirme ve tepki verme şekillerine göre 9 farklı kişilik tipine ayırır. Bu kişilik tipleri: 1- Mükemmeliyetçi, 2- Yardımsever, 3- Başaran, 4- Bireysel (Traji Romantik), 5- Araştırmacı, 6- Sorgulayıcı, 7- Hevesli, 8- Lider Ve Güçlü ve 9- Uyumlu olarak isimlendirilir.

 

 

Enneagram tiplerinin her birinin, kendine özgü güçlü ve zayıf yanları vardır. Hiç bir tip diğerinden daha üstün değildir. Her kişilik tipinin dünyaya bakış açısı farklıdır. Her tip olayları kendi bakış açısından algılar, değerlendirir ve tepki verir.

 

 

Enneagram'ın amacı sizi bir kategoriye koymak değil, kişiliğinizin parçası olan bir özelliğin hem güçlü yanlarını hem de sınırlamalarını tanımlamanıza ve kapasitenizi nasıl geliştirebileceğinize dair rehberlik ederek farkındalık oluşturmanıza yardımcı olmaktır. Ve elbette başkalarını da anlamak için de size ipuçları sunar.

 

 

Esasen son derece kıymetli bir kişisel gelişim aracı olan Enneagram, günümüzde insan kaynaklarından kişisel ilişkilere, çocuk yetiştirmeden, politikaya kadar çok farklı alanlarda kullanılmaktadır. Günümüzde Enneagram ayrıca akademik psikoloji, felsefe, biyografi, güzel sanatlar, mitoloji, beyin kimyası, senaryo yazarlığı, oyuncu seçimi, reklam, satış, pazarlama ve her nevi iletişim, evlilik, hukuki danışmanlık, teknik direktörlük, spor menajerliği, jüri seçimi ve politikada başarıyla kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle eğitim, politika ve iş dünyasındaki uygulamalar dikkat çekicidir.

 

 

Biz de R&M Danışmanlık olarak güncel ve bilimsel Enneagram araştırma ve uygulamalarının ışığında farklı alanlarda Enneagram eğitimleri sunmaktayız.

 

 

ENNEAGRAM EĞİTİM BAŞLIKLARI

 

 

Temel Enneagram Eğitimi

Enneagram ile Kendini Tanıma Sanatı

Enneagram ile İletişim Sanatı

Enneagram ile Liderlik Sanatı

Enneagram İK

Enneagram ile Takım Oyuncusu Olma

Enneagram ile Etkili Ebeveynlik

Enneagram ile Öğretmenlik

Enneagram ile Farklı Öğrenme Modelleri

Enneagram ile Eğitim Planlama ve Sınıf Yönetimi

Meslek Seçimi ve Kariyer Planlamada Enneagram

Enneagram ile Satış ve İkna

Enneagram ile Müşteri İlişkileri Yönetimi

 

 

Enneagram Testleri Enneagram Kişilik Testi