Enneagram Eğitim Sistemi

Enneagram; “dokuz nokta” anlamına gelmekte olup, kişilik tipinizi meydana çıkaran çok güçlü, gerçekçi, isabetli ve dinamik bir sistemdir. Kişilik tipleri temelde belirgin bir biçimde birbirinden ayrılan, dokuz farklı düşünme, hissetme ve eyleme geçme kalıbından oluşur, Enneagram, davranış örüntülerimizi analiz edip anlamlandırarak mizaç ve kişilik tipini ortaya çıkaran dünyanın bilinen en etkili metodolojilerinden biridir.

Eğitime; insanın en temel psikolojik yapıtaşı olan kişilik kavramından yola çıkarak, insanı hem öznel hem de nesnelliğiyle tanıyıp anlayarak başlamak gerektiğini savunan bütüncül bir model üzerinden yaklaşmaktayız. Bu amaçla eğitim kurumlarına; sistematik, kapsamlı ve kişilik temelli bir eğitim ve rehberlik yaklaşımı olan Enneagram Eğitim Sistemi’ni sunuyoruz.

 

Enneagram Eğitim Sistemi ile;

 

  • Yapılacak eğitimlerle farkındalık oluşturuyor,
  • Test ve raporlama süreci ile kişilik yapısına yönelik tespitlerde bulunuyor,
  • Bu tespitler doğrultusunda rehberlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

 

Amacımız Enneagram Eğitim Sistemi’nin eğitim kurumunda işleyen bir sisteme dönüşmesini sağlamak ve sistemi eğitim sürecine katma değer kazandıracak, kuruma özgü kalıcı bir eğitim modeli haline getirmektir.

Eğitim, test ve rehberlik çalışmalarını okul yönetimi, idari personel, öğretmen, okul rehberlik servisi, öğrenci ve veli için ayrı ayrı ele alıyor ve planlıyoruz.

 

Enneagram Eğitim Sistemi 8 ayrı modül olarak sunulmaktadır. Modül içeriklerinde farkındalık ve gelişim eğitimleri, test ve raporlar, süpervizyon ve rehberlik hizmetleri bulunmaktadır.

 

1.         Yönetim Modülü

2.         İdari Personel Modülü      

3.         Ana-İlk-Ortaokul Öğretmen Modülü       

4.         Lise Öğretmen Modülü     

5.         Rehberlik Modülü  

6.         Yayın Modülü         

7.         Veli Modülü 

8.         Kurumsal Pazarlama Modülü

 

Enneagram Enneagram Kişilik Testi