Finansal Yönetim

Şirketlerin yönetiminde etkin kararlar alınabilmesi için zamanında ve sağlıklı bilgiler içeren finansal raporlamaya duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Şirket'in paydaşlarına doğru bilgiyi makul bir sürede sağlayabilmesi, yatırımcılarla ve üçüncü partilerle paylaştığı bilgilerin tutarlılığının ve güvenilirliğinin temini ve aynı zamanda yerel mevzuata ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde bir aksaklıkla karşılaşılmaması şirketlerinin yönetimlerinin sorumluluğu ve önemli bir odağıdır.

 

 • Finansal Analiz
 • Finansal Planlama
 • Proje Değerlendirme ve Yapılabilirliği (Fizibilitesi)
 • Şirket Değerleme
 • Çalışma Sermayesi Yönetimi Danışmanlığı
 • Alternatif Finansman Kaynakları, Çözümleri ve Risk Sermayesi Danışmanlığı
 • Finansal Risk Yönetimi ve Danışmanlığı
 • Hukukçular İçin Finans ve Muhasebe
 • Finansal Analiz (Finansal Tabloları Okuma, Analiz Etme ve Yorumlama)
 • Şirket Değerleme
 • Şirket Yöneticileri İçin Finans
 • Yatırım Projelerinin Değerlemesi
 • Türev Ürünler ve Hedging
 • Leasing Temel Esasları, Matematiği ve Hukuki Alt Yapısı
 • Sermaye Piyasaları Yatırımcılarına Yönelik Eğitimler

Liderlik Okulu Yönetici Koçluğu