İK ve Eğitim Danışmanlığı

İK ve Eğitim Danışmanlığı ile insan kaynakları yönetim süreçlerinizin ve yapılanmanızın uçtan uca değerlendirilmesi, tasarlanması ve yönetimi konularında destek veriyoruz.

İK Danışmanlığı

·         İşe alım süreci

·         İş prosedürlerinin belirlenmesi

·         İş akış süreçlerinin çizilmesi

·         İş ailelerinin oluşturulması

·         Performans Değerlendirme Sistemi

·         Kariyer ve yetenek yönetimi

·         Ücretlendirme ve ödüllendirme

·         Eğitim ihtiyaç analizi

·         Eğitim planlaması

·         Yüz yüze ve online eğitim verilmesi

 

 

İş Dünyası Online Eğitimler