Kurumsal Check-Up

Kurumsal Check-up Uygulaması ile firmanızın güçlü ve geliştirilmesi gerekli alanlarını analiz ederek, stratejik kararlarınız ve gelecek tasarımınız için gerekli alt yapının hazırlanmasını hedefliyoruz.

Her işletmenin kendine göre bir sistemi vardır. Mevcut bu sistemin tespiti için firmanın iç ve dış analizini gerçekleştiriyoruz. Kurum içi analiz kapsamında; firma geçmişi, kurumsallaşma düzeyi, organizasyon ve yönetim yapısı, altyapı ve fiziksel koşulları, swot analizi, entelektüel sermaye analizi, kurum kültürü analizi, mali durum analizi, teknolojik alt yapı analizi (dijital haritasının çıkarılması) ve pazarlama karması analizini yarı yapılandırılmış mülakat, anket, ikincil veri toplama ve gözlem metotlarını kullanarak gerçekleştiriyoruz.
Kurum dışı analiz kapsamında ise; rekabet analizi, müşteri analizi, PEST analizi, tedarik ve değer zinciri analizini yapılan incelemeler ve görüşmeler ile gerçekleştiriyoruz.
Durum analizi sonrasında hazırladığımız raporda ideal durumu baz alarak değerlendirme yaparız. Firmanın güçlü ve zayıf yönlerini detaylı olarak üst yönetime raporlarız. İdeal duruma ulaşması için iyileştirme sürecinde yapılması gerekenleri sunarız.
Yapılan durum analizi ve analiz raporunda sunulan iyileştirme önerileri doğrultusunda kurumun mevcut durumunu ve önceliklerini dikkate alarak kademeli bir yol haritası hazırlarız. Uygulamalar için zaman planı oluşturarak kurumu ideal duruma taşımayı hedefleriz.

Aile Şirketi Danışmanlığı Kurumsallaşma Koçluğu