Aile Eğitimleri

Çocuğun doğduğu andan itibaren ilk sosyal çevresi ailesidir. Çocuğu en iyi tanıyan ve çocukla en çok beraber olan ve gelişimsel süreci boyunca çocuğu en çok destekleyen yine ailesidir. Çocuğun gelişimi ve eğitiminde doğal eğitimci rolünü üstlenen anne- babaların önemi uzun yıllar göz ardı edilmiş, eğitimde uygulayıcı olmaktan çok bilgi alıcı rol oynamışlardır.

Aile eğitimi çalışmalarının odak noktası, çocuk ve çocukla olan ilişkilerdir.

 

Ailelere yönelik eğitimlerimiz aile bireylerinin yaşantılarını geliştirip zenginleştirmelerine, yaşam boyu değişen rollerine ve gelişim görevlerine uyum sağlamalarına, sahip oldukları bireysel ve çevresel kaynakları fark edip bunları aktif olarak kullanmalarına, problemleri önlemelerine ve oluşmuş problemlerine de çözüm üretmelerine katkıda bulunmaktadır.

 

R&M Danışmanlık olarak aile eğitimlerimizde anne babaların çocuklarına karşı tutumlarını olumlu yönde geliştirmelerini sağlayarak çocukları ile sağlıklı bir şekilde iletişim kurabilmeleri için onlara rehberlik etmekteyiz.

 

Eğitim Başlıklarımız

 

Enneagram ile Ana-Baba Olma Sanatı

Enneagram ile Aile İçi İletişim

Karakter Eğitimi

Ebeveyn Merkezli Oyun Terapisi

Ergenlerle İletişim Sanatı

Eyvah! Çocuğum Sınava Hazırlanıyor

Çocuğum Hangi Mesleği Seçmeli?

Başarılı/Başarısız Öğrencinin Anne-Babası Olmak

Eyvah! Çocuğum Üstün Zekâlı

Mutlu Aile Başarılı Kariyer/İş Hayatı

Anne Baba Olmaya Hazırlık Eğitimi

 

Enneagram Testleri Zeka ve Gelişim Testleri