İş Dünyası

Günümüz iş dünyasındaki başarılı şirketler, daha eğitimli ve daha etkin çalışmalar yapabilen kadrolar kurmaktadır. İş hayatında eğitim çalışanların verimliliği açısından son derece önemli bir unsurdur.

Çalışanların şirketinize katacağı değerler düzenli bir şekilde aldıkları eğitimlerle günden güne artacak, firmanızın gelişip büyümesinde önemli katkılar sağlayacaktır. Alacakları eğitimler kurum içinde insan ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlayarak ekip çalışmasını güçlendirecek ve kurumunuzu daha başarılı bir noktaya taşıyacaktır.

 

Neden Çalışan Eğitimi?

 

  1. Eğitimsiz çalışan her zaman daha maliyetlidir. Çalışanın yapacağı hataların toplam bedeli,  eğitimin maliyeti karşısında çok daha yüksek olabilir.
  2. Çalışanlarınıza eğitim verirseniz tazelenmiş olacaklar ve yeni gelişmelerden haberdar olacaklardır.
  3. Çalışanlarına eğitim veren şirketlerde çalışanlar kurumu daha fazla sahiplenir, böylece kurumsal bağlılıkları artar.
  4. İş hayatında eğitim işletmeler için,  hayati derecede önemlidir. Çünkü işletmeleri yükseğe çıkaran ya da aşağı düşüren makineler, binalar değil,  insan kaynağıdır.

 

İş dünyasına yönelik eğitimlerimiz sadece firma çalışanlarının katıldığı ve firmaya özel eğitim ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan eğitim programlarını kapsamaktadır.

 

Eğitimlerimiz

 

Etkin Liderlik

Kurum Kültürü Geliştirme

Stres Yönetimi

Sunum Teknikleri

Toplantı Yönetimi

Etkili Zaman Yönetimi

Problem Çözme ve Karar Verme

Etkili Takım Çalışması

Satış ve İkna

Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri İlişkileri Yönetimi

Telefonda Etkili İletişim

Çatışma Yönetimi

Beden Dili ve Kişisel İmaj

İş ve Aile Yaşamı Dengesi

Hızlı Okuma

Dijital Pazarlama

 

Yönetici Koçluğu Liderlik Okulu