Liderlik Okulu

Günümüz iş dünyasındaki başarılı şirketler, daha eğitimli ve daha etkin çalışmalar yapabilen kadrolar kurmakta; bunun için yeni fikirler ve projeleri hayata geçirebilecek “lider” özellikli insan profili üzerinde durmaktadır. Bununla birlikte yeni iş kuran veya iş kurma planları yapan girişimcilerin de işin başında veya devamında nasıl hareket etmeleri gerektiği, uygulayabilecekleri stratejiler, krizlerle başa çıkabilme becerisi, insan yönetimi ve işletmenin kurumsallaşması konularında daha eğitimli olmaları büyük önem taşır.

 

Liderlik Okulu bir yöneticinin “Etkin Lider” olma sürecinde destekleyici eğitimleri içeren bir lider yetiştirme programıdır. 360 derecelik bir yaklaşımla bireysel, ailevi ve sosyal ilişkilerine, yönetsel becerilerine kazanımların yansıması hedeflenmektedir.

 

Liderlik Okulu;

 

  • Toplam 10 Modül’den oluşmaktadır.
  • Her modül 3 saatlik eğitimler şeklinde planlanmıştır.
  • Toplam 30 saatlik eğitim programı talep doğrultusunda 3-6-12 aylık dönemler için de planlanabilir.
  • Eğitim başlıkları aşağıdaki gibidir. Planlama sırasında ihtiyaca göre değişiklik gösterebilir.

 

1. Modül: Enneagram İle Kendini Tanıma Sanatı

2. Modül: Enneagram ile Liderlik Sanatı

3. Modül: Performans Yönetimi ve Mavi Okyanus Stratejisi

4. Modül: Çekirdek ve Geniş Ailede Aile İçi İletişim

5. Modül: Kişisel Gelişim Planlama Çalışması-Analiz ve Değerlendirme Çalışması

6. Modül: Çatışma Yönetimi-Öfke Yönetimi

7. Modül: İletişim Becerileri-Sunum Becerileri-Toplum Önünde Konuşma Sanatı

8. Modül: Hızlı Okuma

9. Modül: Toplantı Yönetimi ve Zaman Yönetimi

10 Modül: Profesyonel Davranış Becerileri –Beden Dili ve Kişisel İmaj- Genel Değerlendirme

 

Yönetici Koçluğu Enneagram Kişilik Testi