Ankara Gelişim Envanteri

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir testtir. Gelişimde “görülen” bir aksama olmayan çocuklarda, olası gelişimsel sorunları saptamak ve önlem almak amacıyla kullanılır. 0-6 yaş gelişim dönemleri ve çocuğun ne durumda olduğu hakkında detaylı bilgi sağlayan bir testtir. Türkiye’de geliştirilmiştir, kültürümüze uygun olma yönü ile daha sağlıklı veri alınmasını ve yorumlanmasını sağlar.

 

Uzman, test uygulamasında ebeveyne yöneltilen sorular ile bilgi alır ve çocuğu gözlemler. Ebeveyne yöneltilen sorular gelişimin farklı, ancak birbirleriyle ilişkili dil-bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyal beceri-öz bakım alanlarını değerlendirmeye yöneliktir.

 

Parlak Akademi Öğrenci Koçluğu