CAS Testi

CAS Testi – Bilişsel Değerlendirme Sistemi                                                                                                

Bilişsel Değerlendirme Testleri / Zeka Testleri nedir?

 

Bilişsel Değerlendirme Testleri, zihinsel yetenekleri ölçmek için binlerce yıldır kullanılan araçlardır. Örneğin, antik Yunan döneminde, zekâ ve beyin gücünü ölçmek için yarışmalar ve oyunlar düzenlenmiştir. Günümüzdeki birçok test modern psikometri teknikleri kullanılarak geliştirilmiştir.

 

CAS ( Cognitive Assesment System) testi nedir? CAS testi nasıl uygulanır?

 

CAS testi, bir bireyin zihinsel yeteneklerini ölçmek için kullanılan bir araç veya araç setidir diyebiliriz. Genellikle eğitim, sağlık ve diğer alanlarda zihinsel işlevleri değerlendirmeyi ve zihinsel yeteneklerdeki güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek için kullanılır. Bir CAS testinin sonuçları, zihinsel bozuklukları veya gelişim gecikmelerini tanımlamada, zihinsel işlevlerdeki değişikliklerin zaman içinde izlenmesinde, tedavi ve müdahale planlarının belirlenmesinde yardımcı olabilir.

CAS testleri, çeşitli alanlardaki profesyoneller tarafından birçok amaç için kullanılmaktadır. Bu test doküman ile uygulanabildiği gibi internet bağlantısı ile bilgisayar tabanlı araçlar üzerinden de uygulanabilmektedir.

 

CAS testini diğer testlerden ayıran en önemli özelliği nedir?

 

Güncel bilişsel değerlendirme testleri arasında en fazla çok boyutlu incelemeyi yapan test CAS (Cognitive Assessment System- Bilişsel Değerlendirme Sistemi) testidir.

 

CAS testi hangi yaş grubuna uygulanabilir?

 

CAS testi 5-17 yaş arasındaki çocukların bilişsel işlemlerini değerlendirmeye uygun olarak yapılandırılmıştır.

 

CAS testinin içeriğindeki ölçekler hangi işlem alanlarına dair içerikler bulundurur?

 

CAS, PASS Teorisi (Planning-Planlama, Attention-Dikkat, Simultaneous-Eşzamanlı, Successive-Ardıl)’nden türetilmiştir.

CAS’ in kullanım alanları;

Öğrenmede güçlü ve zayıf olunan bilişsel işlem alanlarının tespit edilmesi,

Bireyin sınıflandırılması

Öğrenme güçlüğü

Dikkat eksikliği

Zihinsel engel

Üstünlük vb.

Eğitim ve sağaltım programlarının değerlendirilmesidir.

 

CAS testi hangi amaçlar için kullanılır?

 

Eğitim: Öğrencilerin zihinsel yeteneklerini ölçmek, öğrenme güçlüklerini tanımlamak ve öğrenme süreçlerine yardımcı olmak için öğretmenlere yönlendirme sağlamak.

Sağlık: Zihinsel bozuklukların tanısında ve tedavisinde kullanılır. Örneğin, Alzheimer hastalığı veya demans gibi zihinsel bozuklukların tespit esilmesi için kullanılabilir.

İş ve mesleki uygulamalar: İşe alım sürecinde veya mevcut çalışanların performansını değerlendirmek için kullanılabilir.

Yaşlı bakımı: Yaşlı bireylerin zihinsel işlevlerinde olası değişikliklerin tespit edilmesinde ve tedavi planlarının belirlenmesinde kullanılabilir.

Spor: Sporcu performansını değerlendirmede ve antrenman planlarını belirlemede kullanılabilir.

Özel yaşam: Bir bireyin kendi zihinsel işlevlerine dair bilgi edinmesi ve kendi kişisel gelişimini planlaması için bir araç olarak kullanılabilir.

 

Özellikle eğitim alanında CAS testi hangi amaçlar için kullanılır?

Üstün zekalı çocukların değerlendirilmesi,

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesi,

Öğrenme güçlüğü olan çocukların değerlendirilmesi,

Başarının önceden kestirilmesi,

Zihinsel engelli olan çocukların değerlendirilmesi,

Travmatik beyin hasarı olan çocukların değerlendirilmesi,

Ciddi duygusal bozuklukları olan çocukların değerlendirilmesi,

Planlama problemleri olan çocukların belirlenmesinde de önemli rolü vardır.

 

 

Çocuk ve ergenler de hangi durumlarda CAS testi uygulamak isteriz?

Sürekli hareket halinde olma ve oturamama,

Sürekli çok konuşma veya sözleri bitirememe,

Dikkati çekici nesneler ve aktiviteler tarafından dağılma,

Ödevleri ve görevleri tamamlamada güçlük çekme,

Önceden bilgi verilen talimatları anlamada güçlük,

Düzenli olarak önemli eşyaları kaybetme veya unutma,

Öğrendiği bilgiyi anında uygulamada güçlük çekme,

Planlama yapmada zorluk çekme,

Hafızada kısa süreli ya da uzun süreli sorunlar yaşadığında

Okuma ve yazma güçlüğü,

İşlemleri yapma veya matematik konularını anlama güçlüğü,

Kelimelerden bir fikir bütünlüğü oluşturmama,

Parçalardan bir bütün oluşturma ya da onları gruplayamama,

Aynı anda birden fazla şeyi görmeme,

Kelimeler arasındaki ilişkileri anlamama,

Vurgunun anlaşılamaması,

Kavramları ve sözel ilişkileri anlamama,

Uzamsal bilgi ile işlem yapmama,

Ardışık bir serideki birbirinden bağımsız seslerin doğru telaffuz edilememesi,

Kelimelerin anlamsız olarak dizilimlerini kavrayamama,

Ardışık uyaranları anlamama,

Seslerin özel dizilimli şekli ile çalışmama,

 

R&M Danışmanlık’ta CAS testi uygulama adımları nelerdir?

Telefonla veya yüz yüze ön görüşmenin yapılması

Aile görüşme formunun doldurulması

CAS Bilişsel Değerlendirme Testinin uygulanması

Sonucun değerlendirilmesi ve raporlanması

Değerlendirme sonuçlarının aile ile paylaşılması

Aile ile ayrıntılı görüşme yapılarak yol haritasının belirlenmesi

 

CAS Testi uygulamasına gelmeden önce nelere dikkat edilmelidir?

Hangi zekâ testi uygulaması olursa olsun çocuğa sınandığını hissettirecek söz ve davranışlarda bulunmayınız.

Çocukların temel ihtiyaçlarının giderilmiş olmasına dikkat ediniz. (Dinlenmiş, uykusunu almış ve tok olması gibi)

Yoğun çalışma ve sınav dönemlerinden uzak bir olacak bir zaman diliminde çalışmanın yapılmasına dikkat ediniz.

Çocuğun test sırasında neler yapması gerektiği ile ilgili herhangi bir yönlendirmede bulunmayın.

 

Parlak Akademi Öğrenci Koçluğu