Denver Gelişim Testi

Denver, 0- 6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel dönem aşamalarında nerede olduklarını öğrenmek üzere uygulanan bir testtir.  Çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendiren bu test;

Belirti göstermeyen gelişimsel sorunları taramada,

Kuşkulu durumları nesnel bir ölçütle doğrulamada,

Gelişimsel açıdan risk altındaki çocukların (örneğin doğuma yakın dönemde sorunlar geçirmiş bebekleri) takibinde kullanılır.

 

116 maddeden ve 4 alt bölümden oluşur. Bir uzman tarafından uygulanılır. Testte ebeveynin de bulunması gerekir. Anne ve babadan çocukla ilgili bazı bilgiler alınır ve uygulamaya geçilir. Test formunda yer alan maddelerden anneye yöneltilmesi gereken sorular anneye ve çocuğun yapması beklenen maddeler ise çocuğa yöneltilir. Testin verilişinde standart yönergeye uyulması gerekmektedir. 5 ile 15 dakika arasında tamamlanır.

 

Parlak Akademi Öğrenci Koçluğu