15 Kas

Üstün Yetenekli Çocukların Anne Babalarına Tavsiyeler

Üstün zekalı da olsa onun bir çocuk olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.

Çocuğa diğer çocuklardan farklı davranılmamalıdır.

Anne babalar çocuk üzerine sürekli planlar yapmaktan kaçınmalı, çocuk zekasını sürekli kullanmaya zorlanmamalıdır.

Zihinsel gelişiminin yanı sıra çocuğun duygusal ve sosyal gelişiminin de desteklenmesi son derece önemlidir.

Çocuğu sınıf seviyesinin üstünde diye üst sınıflara geçirmeyi istemek sağlıklı bir yaklaşım değildir. İleride çocuk duygusal ve sosyal yönden problemler yaşayabilir.

Çocuğa zeki olduğu için her şeyi yapmasına izin vermek, davranışlarına hiçbir sınır koymamak da onun duygusal ve sosyal gelişimini olumsuz etkiler.

Bu çocuklar çok soru sordukları için aileler bazen cevap vermekte güçlük çekebilir ya da doğru cevabı bilmiyor olabilirler. Böyle durumlarda çocuğun sorusunu cevapsız bırakmak yerine çocuğun konuyu araştırması teşvik edilebilir.

Bu çocuklar sürekli konuşmak ve düşündüklerini paylaşmak isterler. Anne babaların onları dinleyerek destek olmaları gerekir.

Bu çocuklarla iletişim içinde olmak, çocukların tepkilerine karşı duyarlı davranmak gerekir. Onların da rehberlik edilmeye ve zaman zaman yönlendirilmeye ihtiyaçları vardır.

Bu çocukların üstün yetenekli olması bütün gelişim alanlarında üst basamaklarda oldukları anlamına gelmez. Zihinsel gelişimleri üst düzeyde olmasına karşın duygusal ve sosyal yönden yaşıtları seviyesinde gelişebilirler. Bu nedenle bu çocuklara gereğinden fazla sorumluluk vermek, onu büyük bir insan gibi görüp, bu şekilde davranmak doğru değildir.

Üstün yetenekli çocuklar ailenin övünç kaynağıdır. Anne babalar bazen kendi beklentilerini çocuk üzerinden gerçekleştirmeye çalışır. Çocuğun zekasını kendi zekâları, çocuğun başarısını kendi başarılarıymış gibi algılarlar. Anne babaların, çocuğu hayatta kendilerini gerçekleştirmek için bir araç gibi görüp kullanmamaları gerekir.

Bu çocuklar yanlış yapmaktan hoşlanmaz. Yenilgiyi kolay kolay kabul etmezler. Anne babanın çocuğa yaşam içinde yenilgilerin de var olduğunu kendi yaşantılarından ve çevreden de örnekler vererek açıklamaları gerekir. Önemli olanın bu yenilgilerden ders almak gerektiği olduğunu benimsetmeleri gerekir.

Anne babaların çocuğu başarısızlıklarından dolayı eleştirip cezalandırmamaları gerekir.

Bu çocuklar zihinsel yetenekleri nedeniyle kendilerini farklı hissederler, bu durum onları zaman zaman mutsuz eder. Böyle zamanlarda her insanın birbirinden farklı olduğu, herkesin kendine özgü ve ötekilerden farklı bir yönünün olduğu, onun da diğer insanlardan farkının bu özelliği olduğu söylenebilir.

Bağımsızlıklarını desteklemek yaratıcılıklarının gelişmesi ve kullanılmasında önemlidir.

Çocuğun yaşıtlarıyla birlikte vakit geçirebileceği ortamlar sağlanmalıdır.

Çocuğun kendi planlarını yapması ve kendi kararlarını vermesi teşvik edilmelidir.

Bilişsel gücünü kullanmasına olanaklar sağlanmalı, gelişimi desteklenmelidir.

Yaparak ve yaşayarak öğrenmesi teşvik edilmelidir.

Çocuğa her alanda üstünlük gösteremeyebileceği gerçeğinin kabul ettirilmesi gerekir. Aynı şekilde anne babanın da bunu kabul ederek çocuktan her alanda yüksek düzeyde performans beklememesi gerekir.

Çocuklara iç disiplin kazandırarak doğru çalışma alışkanlıklarını kazandırmak gerekir. Aksi taktirde performanslarını etkili bir şekilde kullanamayabilirler.

Bu çocukların eğitiminde yeteneklerinin yanı sıra ilgilerine de önem vermek, çocuğun sevdiği bir alanda daha başarılı olacağını akıldan çıkarmamak gerekir.

Başarılı olmak için istemenin yanında çalışmakta gerektiğini vurgulamak gerekir. Başarıdan ziyade emeklerine vurgu yaparak iltifat edilmelidir.

AŞAĞIDAKİ YAZILARI DA OKUMAK İSTEYEBİLİRSİNİZ!

Üstün Yetenekli Çocukların Özellikleri

Üstün Yetenekli Çocukların Öğretmenlerine Tavsiyeler

Çocuğunuza Sevgi ve Yardımseverlik Erdemlerini Kazandırmak

Çocuğunuza İlkeli ve Doğru Olmayı Öğretmek 

Çocuk Yalana Neden Başvurur?

Başarılı Çocuklar Nasıl Yetiştirilir?

Anne Baba Tutumlarının Çocuğun Kişilik Gelişimi Üzerine Etkileri

Televizyon Programlarının  Çocuklara Etkileri