20 Tem

Enneagram İnsan Tanıma Modeli ve Kariyer Planlama-1

Evrendeki canlılar içinde en değerli varlık insandır. Zero Centered Sistemleri hayatın farklı alanlarında insana dair çözümler üretir. Her şeyden önce insanı tanımlayarak yola çıkar. Filin farklı taraflarını tutarak, fili anlatmaya çalışan kör adamların hikâyesini hepimiz biliriz. Günümüz insan kaynakları ve bilim anlayışı insana parçalı bakışın örnekleri ile doludur. Zero Centered Sistemler insana bütüncül bakar ve insanı sadece bir yönü ile değil, bütün yönleri ile anlamaya çalışır.

İnsanın 3 Potansiyeli:

İnsanın 3 potansiyeli vardır: fiziksel, duygusal ve zihinsel potansiyel. İnsandaki içgüdüler, istekler, yetenekler ve beceriler 3 potansiyel ile ilişkilidir ve bu potansiyellerin altında gruplanabilir.

Her insanda bu potansiyeller farklı seviyelerde bulunur. Bu potansiyellerden biri baskın, biri yardımcı diğeri de çekiniktir. Potansiyellerin bu hiyerarşik sıralanışı insanın mizacını belirler.

Mizaç:

Kişinin doğuştan getirdiği özelliklerdir. Kişinin mizacı dış dünya ile girdiği ilişkide (sosyalleşme, yetişme, yaşananlar) vereceği / verdiği cevapların aralığını belirler. Bu arada kişinin direkt olarak etkileşime girmediği fakat kişiyi etkileyen makro faktörler de vardır. Kişilik bütün bu süreçlerin sonucunda oluşan kişiye dair davranış, düşünüş ve hissediş motifleridir.

Modeli bir örnekle anlaşılır kılmak için, tohum-toprak-iklim-ağaç benzetmelerini kullanabiliriz. İnsanın 3 potansiyeli ve bu potansiyellerin baskınlık durumu (yani kişinin mizacı) tohuma benzer. Tohum, içerisinde bitkinin tüm özelliklerini potansiyel olarak taşır. Potansiyeller ancak tohum, toprağa düştükten sonra ortaya çıkar. Toprak insanın doğduktan sonra etkileşime girdiği çevreyi (dış dünyayı) temsil eder. Her tohum, her toprakta sağlıklı gelişemez; diğer bir ifadeyle her toprakta her tohum yetişmez. Mizaç-Çevre ilişkisi aynen bu durumu yansıtır. İklim ise, kişiye dolaylı olarak etki eden makro faktörlere benzetilebilir. Kişinin doğduğu andaki güneşin ve yıldızların durumundan tutun da, global kültür etkilerine kadar pek çok şeyi iklim faktörleri içerisinde sayabiliriz. İklim faktörlerinin kişiliğe etkisi ikincil ve dolaylıdır. Bütün bu etkileşimlerin sonucunda ortaya çıkan ağaç ise, kişiliği temsil eder.

Sonuçta, insan bu ağacın hem tohumudur, hem de meyvesidir. Ağaç hem bir insandır, hem de tüm insanlıktır. Günümüz insan anlayışı daha çok ağacın yaprakları ve dalları ile ilgilenen parçalı bir insan anlayışıdır.

Potansiyeller ve Kişilik:

• Fiziksel Potansiyel; insanın hareket ve eylem boyutunu

• Duygusal Potansiyel; insanın duygu ve his boyutunu

• Zihinsel Potansiyel ise insanın mantık ve kavramsallaştırma boyutunu temsil eder.

Baskın olan potansiyel kişinin mizacını ve dolayısı ile kişiliğini belirler. İnsanlar genel bir sınıflandırma ile: Fiziksel Potansiyeli baskın insanlar, Zihinsel Potansiyeli baskın insanlar, Duygusal Potansiyeli baskın insanlar olarak 3 grupta sınıflandırılabilir.

Bu 3 grup da kendi içinde 3 alt gruba ayrılmaktadır.

• Fiziksel potansiyeli baskın 3 farklı kişilik,

• Duygusal potansiyeli baskın 3 farklı kişilik,

• Zihinsel potansiyeli baskın 3 farklı kişilik vardır. Sonuç olarak toplam 9 farklı kişilik motifi ortaya çıkar.