12 Eki

Enneagram Tipleri için Kariyer Önerileri (Tip 8- Tip 9- Tip 1)

Tip 8 ve Kariyer Önerileri:

Tip 8 güçlü ve özgüvenlidir. Güçlü bir tabiatları vardır ve doğal olarak sorumluluk almayı severler. Şefkatli olabilir ve adaletle ilgilenebilir. Güçlü bir iradeleri var ve ne istediklerini biliyorlar.

9 Enneagram tipi, 3 temel potansiyele ayrılır. Bunlar; duygusal, zihinsel ve fiziksel merkezdir. 

Tip 8 fiziksel merkezde yer alır. Bir şeyler yapmak istiyorlar. Bu nedenle, Tip 8’ler tipik olarak iddialı, kendinden emin ve iradelidir.

Ayrıca Tip 8’in temel arzusu korunmaktır.

Tip 8 potansiyelinde şunları barındırır:

 • İddialı: Tip 8’ler kendinden emindir ve doğrudan yanadır, söylemeleri gerekenleri söyleyin ve bir şeylere devam edin.
 • Belirleyici: Tip 8’ler hızlı yanıt verir ve karar vermeye isteklidir. İçgüdülerine güvenirler ve işleri ileriye götürürler.
 • Koruyucu: Sertlikleri altında, Tip 8’ler iyi kalplidir ve insanları kanatlarının altına alır. İnsanları ve önemsedikleri şeyleri korurlar ve haksızlıklara karşı savaşırlar.
 • Bağımsız: Kendi kendine yeten Tip 8’ler, başkalarına bağımlı olmaktan hoşlanmazlar ve özerkliklerini sürdürürler.
 • Etkili: Tip 8’lerin sorumluluk alma ve başkalarını etkileme yolları vardır.

Tip 8’lerin Kariyerlerini Etkileyen Temel Motivasyonlar

Tip 8’ler Nasıl Motive Edilir?

 • Başkalarının bir sorunu çözmesine yardımcı olmak
 • Bir farklılık yaratmak
 • Hızlı tempolu olmak
 • Verimli olmak
 • Çözüm odaklı olmak

Tip 8’ler Nasıl Demotive Olur?

 • Liderler veya çevre kontrol ediyorsa
 • Takdir edilmemiş hissediyorlarsa
 • Takım arkadaşları suçu değiştirirse
 • Çözülmemiş sorunlar devam ediyorsa
 • Beklentiler belirsizse

Tip 9 ve Kariyer Önerileri:

Tip 9 genellikle ilişkileri bir arada tutan yapıştırıcı görevi üstlenirler. Söz seçimlerinde diplomatik, mütevazı ve genellikle kolay anlaşılırlar. Tip 9, kabul edilebilir olma eğilimindedir ve genellikle isteklerini veya ihtiyaçlarını önemsiz gösterebilirler. Aynı zamanda harika dinleyicilerdir ve olayların her iki yönünü de görürler.

9 Enneagram tipi, 3 temel potansiyele ayrılır. Bunlar; duygusal, zihinsel ve fiziksel merkezdir. 

Tip 9 fiziksel merkezde yer alır. Bununla birlikte eylemleri, barışı sürdürme veya yaratma çabasıdır. Tip 9’lar tipik olarak uyumlu, uyarlanabilir ve farklı bakış açılarını dikkate alma konusunda harikadırlar.

Ayrıca Tip 9’un temel arzusu barıştır.

Tip 9 potansiyelinde şunları barındırır:

 • Kabul Edilebilir: Tip 9’larla geçinmek kolaydır. Diğerleri onları açık, anlayışlı ve barışçıl olarak görürler.
 • Anlama: Tip 9’lar, farklılıkları dinleyebilir ve farklı perspektifleri anlayabilir, büyük bir sentez becerisiyle farklılıklar arasında benzerlikler bulabilir.
 • Hasta: Tip 9’lar, projeleri ve süreçlerin doğal ritmine güvenerek işleri sakin, sürdürülebilir bir şekilde yapar.
 • Destekleyici: Diğerleri, Tip 9’ların varlığında kabul edildiğini, duyulduğunu ve anlaşıldığını hisseder. İnsanları oldukları gibi kabul ederler ve tam potansiyellerini görürler.
 • Hakiki: Gördüğünüz şey, Tip 9 ile elde ettiğiniz şeydir ve bunlar iddiasızdır. Diğerleri onlarla rahat olabilirler.

Tip 9’ların Kariyerlerini Etkileyen Temel Motivasyonlar

Tip 9’lar Nasıl Motive Edilir?

 • Başkalarının bir sorunu çözmesine yardımcı olmak
 • İnsanların ihtiyaçlarını dinlemek ve bunlara yanıt vermek
 • Bir farklılık yaratmak
 • İnsan gruplarını birleştirmek
 • Kararlı olarak
 • Çözüm odaklı olarak

Tip 9’lar Nasıl Demotive Olur?

 • Sesi duyulmuyor veya istenmiyorsa
 • Hızlı tempolu ise
 • Lider onlarla ilişkiden kaçınıyorsa
 • Çözülmemiş sorunlar devam ediyorsa
 • Zor kararları tek başına almaya zorlanmışsa

Tip 1 ve Kariyer Önerileri:

Tip 1 rasyonel olma eğilimindedir. Siyah-beyaz, ilkeli ve mükemmeliyetçiliğe odaklanmış olabilirler. Ayrıca, çoğu kez kendini ve etrafındaki dünyayı iyileştirmekten sorumlu hisseder.

9 Enneagram tipi, 3 temel potansiyele ayrılır. Bunlar; duygusal, zihinsel ve fiziksel merkezdir. 

Tip 1 fiziksel merkezde yer alır.  Ancak, eylemleri içsel olarak yönlendirilir. Bu nedenle, Tip 1’ler genellikle disiplinlidir, organize olur ve kaliteyle ilgilenir.

Ayrıca Tip 1’in temel arzusu dürüstlük, iyi, erdem dolu ve haklı olmaktır.

Tip 1 potansiyelinde şunları barındırır:

 • İlkeli: Tip 1’ler bütünlüğe değer verir ve örnek liderlik yapmak ister. Doğru ve iyiyi savunurlar.
 • Amaç: Ayrıntıları, insanları ve durumları tarafsız bir şekilde, duygu olmadan görebilir ve yargılayabilirler.
 • Vicdanlı: Güvenilir ve sorumluluk sahibidirler, sözlerine bağlı kalır ve her şeyi özenle sonuna kadar götürürler.
 • Yapılandırma: Tip 1’ler bir şeyleri yapılandırma fırsatlarından yararlanır ve doğal olarak bir düzeni organize etme, önceliklendirme ve oluşturma konusunda ustadırlar.
 • Kalite odaklı: Ayrıntılara hâkim olanların kalite standartlarına, kural ve prosedürlerin uygulanmasına dikkat etmesi gerekir.

Tip 1’lerin Kariyerlerini Etkileyen Temel Motivasyonlar

Tip 1’ler Nasıl Motive Edilir?

 • İşleri düzeltmek için adalet getirmek
 • Bir problemi çözmek
 • Büyüme ve gelişmeye neden olmak
 • İhtiyacı olanlara yardım etmek
 • Doğruluk ve doğruluğa doğru hareket ettirilmek

Tip 1’ler Nasıl Demotive Olur?

 • Çevre veya iş arkadaşları olumsuzsa
 • İşlerin nasıl daha iyi hale gelebileceğini görme yetersizliği varsa
 • Lider geri bildirimleri ve fikirleri görmezden gelirse
 • Ayrıntılara dikkat etmek için kritik olarak etiketlenirlerse
 • Liderler veya iş arkadaşları etik değilse

www.enneagramgift.com adresinden derlenmiştir.

Derleyen Eğitimci Azize Şahin