14 Eyl

Enneagram Tipleri için Kariyer Önerileri (Tip 2- Tip 3- Tip 4)

Anlamlı Çalışmayı Nasıl Deneyimleyeceğinizi Keşfedin…

Enneagram, kendinizi şekillendirmenize yardımcı olan temel motivasyonlarla birlikte kişilik tipinizi keşfetmek için kullanışlıdır. Ayrıca anlamlı ve tatmin edici kariyer yolculuğunuzu bulmanıza yardımcı olmak için de faydalıdır. Bu yazıda, sevdiğiniz işi yaparken aynı zamanda anlamlı bir kariyeri nasıl deneyimleyebileceğinize katkı sağlayacak bazı önerileri Enneagram tipinize göre bulacaksınız.

Enneagram tipiniz ile kariyer arasındaki noktaları birleştirmenin amacı sizi belirli bir alana hapsetmek değildir. Aksine, sizi neyin motive ettiğini ve bunu tatmin edici işle nasıl bağlayacağınızı anlamanıza yardımcı olmaktır.

Tip 2 ve Kariyer Önerileri:

Tip 2; ilişkisel, özverili, sevecen, cömert bir kişidir ve diğer kişileri memnun etmeyi amaçlar.

9 Enneagram tipi, 3 temel potansiyele ayrılır. Bunlar; duygusal, zihinsel ve fiziksel merkezdir. Tip 2, duygusal potansiyele sahiptir. Ancak sahip olduğu duygular başkalarına yöneliktir. Bu nedenle de tip 2; empatik, destekleyici, cömerttir ve olayları ilişkisel olarak değerlendirir.

Ayrıca Tip 2’nin temel arzusu takdir edilmektir.

Tip 2 potansiyelinde şunları barındırır:

• Sıcak: Sıcak doğası gereği, başkalarıyla kolaylıkla ikili bağlantı kurabilir ve genellikle başkaları tarafından çok sevilir.

• Vermek: Şefkatlidir ve başkalarının ihtiyaçlarını tahmin edebilir. Onlara karşı cömertçe davranır.

• İnsan Merkezli: İlişki kurmaya odaklanması, müşteri ve insan ilişkilerinin önemli olduğu rollere adım atma kapasitelerini olumlu yönde etkiler.

• Fedakârlık: Çoğu zaman başkalarını desteklemek ve onların yanında olmak için kendi ihtiyaçlarını ve duygularını arka plana atar.

• Övgü: Bir tip 2’nin etrafında olmak, insanlara kendilerini çok özel hissettirir ve ona karşı güvenle yaklaşırlar.

Tip 2’lerin Kariyerlerini Etkileyen Temel Motivasyonlar

Tip 2’ler Nasıl Motive Edilir?

• Başkalarının sorunlarını çözmesine fırsat vermek

• Bir farklılık yaratması için ortam oluşturmak

• Desteklemek

• İhtiyacı olanlara yardım etmesine imkân oluşturmak

Güçlü ilişkiler kurmasına izin vermek Tip 2’ler Nasıl Demotive Olur?

• İhtiyaçları ve fikirleri görmezden gelinirse

• Takdir edilmez veya istenilmediklerini hissederlerse

• Çevreleri ile ilişki içinde değilse

• Evrak işleri insanlarla olan ilişkilerden daha önemli görülürse

• Liderleri veya iş arkadaşları aşırı eleştirel veya sertse

Tip 3 ve Kariyer Önerileri:

Tip 3; hedef odaklı olma eğilimindedir, uygulayıcılar. Başarı odaklıdır, başarıya değer verirler. Etkili, yetenekli ve hedef belirlemede iyi olabilir.

9 Enneagram tipi, 3 temel potansiyele ayrılır. Bunlar; duygusal, zihinsel ve fiziksel merkezdir.

Tip 3 duygusal potansiyele sahiptir. Ancak duyguları, başkalarının onlara nasıl tepki verdiklerine göre belirlenir. Bu nedenle, tip 3’ler tipik olarak hırslı, sonuç odaklı ve enerjiktir.

Ayrıca Tip 3’ün temel arzusu takdire şayan, başarılı ve saygı duyulmaktır.

Tip 3 potansiyelinde şunları barındırır:

• Hırs: Tip 3’ler hırslıdır ve üstlendikleri her konuda en iyi olmak için çaba gösterme iradesine ve enerjisine sahiptir. Başarılı olmak için yeteneklerine inanırlar.

• Etkili: Becerikli Tip 3, işleri verimli ve üretken bir şekilde yapmayı bilir.

• Uyarlanabilir: Hedeflerine ulaşmak için uyum sağlamaya istekli olmanın yanı sıra, Tip 3’ler farklı durumlara, insanlara veya ortamlara ustaca uyum sağlayabilir.

• Odaklı: Tip 3’ün projelere olan yüksek enerjisi ve coşkusu, işleri halletmeye ve başkalarını da performans göstermeye zorlar.

• Sonuç Odaklı: Hedefler belirlemek ve bunları başarmak, Tip 3’ler için nefes almak kadar doğaldır. Sonuca odaklanırlar.

Tip 3’lerin Kariyerlerini Etkileyen Temel Motivasyonlar

Tip 3’ler Nasıl Motive Edilir?

• Meslektaşlar ve liderler tarafından kabul edilmek

• Yeni insanlarla ağ kurmak

• Sonuçlar elde etmek

• Vizyon tarafından yönlendirilmek

• Amaçlanan hedeflere ulaşmak

• Verimli ve pratik olmak

Tip 3’ler Nasıl Demotive Olur?

• "Kazanma" açıkça tanımlanmamışsa

• Yaptıkları iş için kredi almazlarsa

• İşlerine saygı duyulmuyorsa

• Göz ardı edilir veya değeri düşürülürse

• Geri bildirim ve iletişim kafa karıştırıcı ise

Tip 4 ve Kariyer Önerileri:

Tip 4 derinlik ve özgünlük arayışındadır. Duyguları ve onları çevreleyen çevre ile uyum içindedirler. Çok yaratıcı, sanatsal ve ilham verici olabilirler.

9 Enneagram tipi, 3 temel potansiyele ayrılır. Bunlar; duygusal, zihinsel ve fiziksel merkezdir.

Tip 4 duygusal potansiyele sahiptir. Duygularıyla uyum sağlarlar ve onları geniş bir yelpazede tecrübe ederler. Başkalarının duygularının ve çevrelerindeki iklimin de farkındadırlar. Bu nedenle, Tip 4 tipik olarak hassas, yaratıcı ve özgünlük için çabalar.

Ayrıca Tip 4’ün temel arzusu özgün olmaktır.

Tip 4 potansiyelinde şunları barındırır:

• Öz Farkındalık: Tip 4’ler kendisinin de başkasının da duygularının farkındadır ve bu duyguları anlamaya çalışır. Bu onların derinlemesine bağlantı kurmasını sağlar.

• Amaç Odaklılık: Anlam ve amaca sahip olana uyum sağlamak, tip 4’ü amaçlarına ve dünyaya olan katkılarını ifade etmeye sevk eder.

• İlham Verici: Yaratıcı ve yaratıcı kapasiteleri, tip 4’ün kendileri için önemli olan şeyleri benzersiz bir şekilde ifade etmesini sağlar.

• Hassas: Tip 4, neyin eksik olduğunu anlayabilir ve meselelerin kalbine dalar. Duyguya dayalı sezgileri, çevreye yüksek oranda uyum sağlamalarını sağlar.

• Cesaret: Tip 4’ler acı çekmekten ve duygusal dünyanın daha acı verici yönlerinden uzak durmaz. Bu onlara zor sorular sorma cesareti verir.

Tip 4’lerin Kariyerlerini Etkileyen Temel Motivasyonlar

Tip 4’ler Nasıl Motive Edilir?

• Fikirleri, kavramları ve değerleri otantik olarak ifade etmek

• Yaratıcılık ve savunmasızlık aramak

• Yeni fikirlere ve bir şeyler yapmanın yollarının açık olması

• İlişkisel olmak

• Başkalarını büyümeye veya değişmeye zorlamak

Tip 4’ler Nasıl Demotive Olur?

• Yanlış anlaşılmış veya dışlanmış gibi hissediyorlarsa

• Önemsiz olduğuna inanılıyorsa

• Mantık ve pratikliğe odaklanırsa

• Çatışmacı ortam varsa

• Yeni fikirlere yer yoksa

www.enneagramgift.com adresinden derlenmiştir.

Derleyen Eğitimci Azize Şahin