29 Eyl

Enneagram Tipleri için Kariyer Önerileri (Tip 5- Tip 6- Tip 7)

Tip 5 ve Kariyer Önerileri:

Tip 5 çok aktif bir zihne sahiptir. Gözlemcidir, dünyanın nasıl çalıştığını anlamaktan hoşlanır ve bilgilidir. Bir Tip 5, yoğun, anlayışlı, gizli ve hatta yenilikçi olabilir.

9 Enneagram tipi, 3 temel potansiyele ayrılır. Bunlar; duygusal, zihinsel ve fiziksel merkezdir. 

Tip 5 zihinsel potansiyele sahiptir. Nesnel düşünürler ve çok anlayışlıdırlar. Çeşitli konuları merak ederler ve bilgi sahibi olabilirler. Bu nedenle, Tip 5 anlamaya açtır, yetenekli olmak için can atar ve yeni beceriler geliştirmeye çalışır.

Ayrıca Tip 5’in temel arzusu yetkin olmaktır.

 • Algısal: Tip 5’ler durumlar ve bilgiler hakkında nesnel, derinlemesine ve iç görülü gözlemler sunar. Karmaşık sorunları ve verileri tutabilirler.
 • Meraklı: İlgi alanları ve entelektüel idealleri, Tip 5’in çeşitli alanlar, konular ve teorilerde uzmanlık keşfetmesini ve inşa etmesini sağlar.
 • Duygusal Olmayan: Tip 5’ler hayata duygusal olmayan bir şekilde yaklaşır ve gerektiğinde duyguları bir kenara bırakabilir.
 • Kendi Kendine Yeterli: Bağımsız Tip 5’ler, özerkliklerini ve mahremiyetlerini koruyacaktır. Başkalarından çok az şey istemeyi tercih ederler ve kendi ihtiyaçlarını en aza indirebilirler.
 • Yaratıcı: Tip 5’in alışılmadık fikirleri ve bilgi derinliği onların yaratıcı, vizyoner ve öncü olmalarını sağlar.

Tip 5’lerin Kariyerlerini Etkileyen Temel Motivasyonlar

Tip 5’ler Nasıl Motive Edilir?

 • Karmaşık, önemli sorunları çözerek
 • Üretken ve zahmete değer olmak
 • Öncü yeni fikirler
 • Bir şeyler yapmanın yeni yollarına açık
 • Başkalarına değişime meydan okumak

Tip 5’ler Nasıl Demotive Olur?

 • Yanlış anlaşılmış hissediyorlarsa
 • Önemsiz olduğuna inanıyorlarsa
 • Fikirleri görmezden gelinirse
 • Gizlilik ve düşünceleri işlemek için zamanı yoksa
 • Yeni fikirlere yer yoksa

Tip 6 ve Kariyer Önerileri:

Tip 6 sadık, sorumlu ve kararlıdır. Tip 6’lar güvenliğe, güvende hissetmeye ve kariyerlerinde yüksek düzeyde güvene değer verir.

9 Enneagram tipi, 3 temel potansiyele ayrılır. Bunlar; duygusal, zihinsel ve fiziksel merkezdir. 

Tip 6 zihinsel potansiyele sahiptir. Analitik ve harika problem çözücülerdir. Ayrıca olası tehditleri belirleyebilir ve riski en aza indirmeye yardımcı olabilirler. Bu nedenle, Tip 6 genellikle sorumlu, güvene değer, güvenilir ve çalışkandır.

Ayrıca Tip 6’nın temel arzusu güvende olmak ve desteklenmektir.

Tip 6 potansiyelinde şunları barındırır:

 • Bağlılık: Tip 6’lar, insanlara, sorumluluklara ve amaçlara hizmet etmek için görev ve değer verdiklerine bağlıdırlar.
 • Cesaret: Tip 6’lar, endişelere ve risklere rağmen, genellikle cesurca davranırlar.
 • Hazırlık: Uyanık ve risk bilincinde olan Tip 6’lar, kendi dünyalarında olup bitenlere dikkat ederler. Riskleri ve tehditleri en aza indirmek için hareket ederler.
 • Güvenilirlik: Tip 6’lar bir karar veya taahhütte bulunduktan sonra ona bağlı kalırlar. Kaynağa ya da niyete güvenebileceklerini hissettikleri sürece kurallara ve otoriteye de saygı duyarlar.
 • Takım Odaklı: Tip 6, grupların iş birliğinden zevk alır ve sağlıklı bir ekip ortamında gelişir. 

Tip 6’ların Kariyerlerini Etkileyen Temel Motivasyonlar

Tip 6’lar Nasıl Motive Edilir?

 • Kararlı olarak
 • Üretken olarak
 • İş arkadaşlarına güvenen güvenli bir ortam sağlanarak
 • Başkalarına yardım ederek
 • Geri bildirime açık kişiler tarafından yönetiliyor olmak

Tip 6’lar Nasıl Demotive Olur?

 • Beklentiler belirsizse
 • Sürekli değişim varsa
 • İş arkadaşları güvenilmezse
 • Geri bildirimlerine değer verilmiyorsa
 • Kararlar işlenmeden alınırsa

Tip 7 ve Kariyer Önerileri:

Tip 7 çeşitliliği ve seçeneklerini açık tutmayı sever. Oldukça iyimser, geleceğe dönük ve enerjiktirler. Bir Tip 7 spontane, meşgul olmayı ve eğlenmeyi seviyor.

9 Enneagram tipi, 3 temel potansiyele ayrılır. Bunlar; duygusal, zihinsel ve fiziksel merkezdir. 

Tip 7 zihinsel potansiyele sahiptir. Onlar coşku dolu vizyonerlerdir. Ayrıca yeni fikirlerden heyecan duyarlar ve kendiliğindenliği seviyorlar. Bu nedenle, Tip 7’ler maceracıdır, ilişkiye yöneliktir ve yeni deneyimlere değer verir.

Ayrıca Tip 7’nin temel arzusu mutlu olmaktır.

Tip 7 potansiyelinde şunları barındırır:

 • İyimser: Tip 7’nin hayata neşe, mutluluk ve zevk getiren şeylere odaklanması, iyimserlik yaymalarını sağlar.
 • Esnek: Tip 7’ler olasılıklara uyum sağladıkça ve seçeneklerini açık tutmayı sevdikçe, değişim, aksaklıklar ve zorluklar karşısında uyum sağlarlar.
 • Geleceğe Yönelik: Tip 7’nin coşkulu ve vizyoner nitelikleri, heyecan verici bir gelecek öngörmelerini ve yaratmalarını sağlar.
 • Pratik: Tip 7’ler, en iyi ihtimalle fikirlerini, bir şeyleri gerçekleştirmelerini sağlayan pratik ve üretken bir odakla birleştirir.
 • Maceracı: Tip 7, özgürlüklerinin tadını çıkarır ve yeni bölgeler, deneyimler keşfetmeyi sever.

Tip 7’lerin Kariyerlerini Etkileyen Temel Motivasyonlar

Tip 7’ler Nasıl Motive Edilir?

 • İlişkisel
 • Yeni olasılıkları keşfetmek
 • Yaratıcı ve yenilikçi
 • Yeni fırsatlarla dolu
 • Olumlu, iyimser bir ortam

Tip 7’ler Nasıl Demotive Olur?

 • Kurallarla sınırlı ise
 • Yalnız veya yalnız hissediyorlarsa
 • İş arkadaşları güvenilmezse
 • Rutinse
 • Karar verme özgürlüğüne sahip değillerse

www.enneagramgift.com adresinden derlenmiştir.

Derleyen Eğitimci Azize Şahin