21 Tem

Enneagram İnsan Tanıma Modeli ve Kariyer Planlama-2

Bir önceki yazımızın devamında kişilik tipleri ve temel kişilik fonksiyonlarından bahsedeceğiz.

9 Farklı Kişilik:

İnsan Modelinde 9 farklı temel kişilik vardır. 9 farklı temel kişilik hayata 9 farklı bakışı, 9 farklı düşünme ve iş yapma tarzını ifade eder. 9 farklı temel kişilikten herhangi birisinin, diğerine üstünlüğü yoktur. Her kişiliğin kendisine göre güçlü yönleri ve zayıf yönleri vardır. Kişiliklerin kendi içerisinde sağlıklı, ortalama ve sağlıksız seviyeleri vardır. Her bir temel kişilik motifinin kendi içerisindeki farklılaşmalar, kişiliklerin kısa ve net olarak tanımlanmalarını zorlaştırmaktadır. Aşağıda kullandığımız kısa tanımlamalar, kişilik motiflerinin ana hatları ile krokisidir. Her bir kişilik hayatta ayrı bir zenginliği ifade eder. 9 farklı temel kişiliği tanımlayan kavramlar aşağıdaki gibidir.

Duygusal potansiyeli baskın olan kişilikler:

• Yardımsever: İlgi, Sevgi, İhtiyaç, Hizmet, İlişki, Empati, Sahiplenme, Yönlendirme, Sempati

• Başarı Odaklı: Hedef, İmaj, Motivasyon, Gelişim, Üretim, Hız, İşkolik, Rekabet, Hırs,

• Özgün: Farklılık, Sanat, Estetik, Tasarım, Bireysellik, Sezgi, Derinlik, Duygu, Melankoli

Zihinsel potansiyeli baskın olan kişilikler:

• Araştırmacı: Uzmanlık, Bilgi, Gözlem, Kavrama, Merak, Yalnızlık, Arşivleme, Nesnellik, Mahremiyet

• Sadık Sorgulayıcı: Tedbir, Güven, Bağlılık, Sistemcilik, Endişe, Gizem, Sorumluluk, Savunma

• Kâşif: İyimserlik, İlham, Vizyon, Değişim, Sıra dışılık, Yenilik, Macera, Doyumsuzluk, Haz

Fiziksel potansiyeli baskın olan kişilikler:

• İddialı: Adalet, Güç, Bağımsızlık, Liderlik, Mert, Koruma, Cesaret, Aksiyon, Müdahale

• Barışçıl: Uyum, Huzur, Doğallık, Diyalog, Sabır, İnat, İkna, Ağırbaşlılık, Kararsızlık

• Mükemmeliyetçi: İdeal, Kural, Prensip, İhtiyat, Detay, Düzen, Eleştiri, Gerilim, Objektiflik

 9 farklı temel kişilik özellik, potansiyel olarak her insanda vardır; fakat herkeste baskın olan potansiyel farklıdır.

 9 farklı kişilikten bir tanesi, bireyin kişiliğini yansıtan temel kişilik motifidir.

 Temel kişilik motifi, tüm kişiliğe rengini veren motiftir.

 İnsanlar seviyelerine, aldıkları eğitime, yaşadıklarına göre farklı kişilik özelliklerini kazanabilirler ve kendi yaşamlarında farklı bir kişiliği modelleyebilirler.

 Kişi farklı kişiliklerin bakış açılarını da kazanarak yaşamında zenginlik oluşturabilir. Ancak temel kişilik motifi değişmez.

 Farklı bakış açıları kazanmak, bizi yaşama ve olaylara tek pencereden, tek bir bakış açısıyla bakmak yerine farklı pencerelerden bakmayı sağlar.

 Gerçeği dokuzda bir açı ile değil, 360 derecelik bir perspektiften görmemizi ve kuşatmamızı sağlar.

 9 farklı kişilik motifi hem bir insana ait, hem de farklı kişiliklere ait motifleri anlatan bir sistemdir.

İnsanın 4 Kutbu ve Temel Kişilik Fonksiyonları:

ZeroCentered İnsan Modeli bütüncül ve holistik bir modeldir. Kişinin temel kişilik motifi belirlendikten sonra, insanın 4 kutuptaki tercihlerini gösteren temel kişilik fonksiyonlarını ortaya koyar.

İnsanın 4 kutbunu ilk olarak İsviçreli Psikolog Carl G. Jung modellemiştir. Bu 4 kutup şunlardır:

• İçedönüklük / Dışadönüklük

• Sezgi / Beş Duyu

• Mantık / Duygu

• Esnek/Kararlı

1- İçedönük-Dışadönük:

Bu boyut kişinin enerjisini nereden aldığı ile ilgilidir. İçedönükler enerjilerini iç dünyalarından, dışadönükler dış dünyadan alırlar.

2- Sezgi-Beş Duyu:

Bu boyut kişinin bilgiyi elde ederken sezgileri ile mi yoksa beş duyusu ile mi elde ettiği ile ilgilidir. Sezgiseller bilgiyi örüntüleyerek işlerler, sezgilerine ve ilhama önem verirler. Beş duyusu ile bilgi toplayanlar ise somut ve nesnel şeylerle ilgilenirler, ayrıntılara önem verirler.

3- Mantık-Duygu:

Bu boyut, kişinin bilgiyi işlerken ve karar verirken mantığı ile mi duyguları ile mi hareket ettiğini gösterir.

4- Esnek-Kararlı: Bu boyut kişinin hayata karşı olan genel tutumunda esnek ve algılayıcı mı yoksa kararlı ve yargılayıcı mı olduğunu belirler.

Bu 4 farklı boyutta kişiler belirli bir yatkınlığa ve tercihe sahiptirler. Bu yatkınlıklar ve tercihler kişiliği belirleyen etkiye sahiptir. Farklı tercihlere sahip olan kişilerin mesleki tercihleri de farklılık göstermektedir. Örneğin içedönükler yalnız başlarına çalışabilecekleri, insanlarla fazla temasın olmadığı işlerde rahat ederler. Dışadönükler ise, insanlarla etkileşim ve iletişim içinde oldukları işleri daha çok severler. İçedönük bir kişi için tatmin sağlayan masa başı bir iş, dışadönük bir kişilik için eziyet olabilir.

Sonuç olarak baskın olan potansiyelinizi ve temel kişilik fonksiyonlarındaki tercihlerinizi bilmeden kesinlikle Meslek Seçimi yapmayın. Kişilik ve mizaç bilgisi sağlıklı bir Meslek Seçiminin temel yapı taşlarındandır. İnsanın 3 potansiyelini ve temel kişilik fonksiyonlarını özgün bir bakış açısı ile sentezleyen ZeroCentered Kişilik Testi sonucunda verilen Kariyer Raporu hem kendinizi tanımak, hem de Meslek Seçimi yapmak için ciddi ve bilimsel bir araçtır.

Sonuç Olarak:

• ZeroCentered İnsan Modeli, insanın 3 potansiyelini temel alır.

• Daha sonra ise kişilerin 4 kutuptaki tercihlerini belirler.

• Bu açıdan bütüncül, sentezci ve özgün bir modeldir.

• Genel geçer tavsiyeler ve reçeteler yerine, kişiye özgü çözümler üretir ve onun gelişim haritasını sunar.