Individual Counseling

Bireysel danışmanlık, kişinin kendisiyle ilgili psikolojik yardım alma, değişim veya herhangi bir konuyu danışma isteği ile başlayan bir süreçtir. Başlatılan danışmanlık seanslarında danışan ile psikolog arasında kişiye özel, güven ve gizlilik prensiplerine dayalı bir ilişki kurulur. Kurulan bu ilişki ile danışanın başvurmadan hemen önce kendisine hedef olarak seçtiği konular tartışılır, uzmanın görüşü alınır ve konuşulan ya da revize edilen hedeflere ulaşmak için gerekli çalışmaların yapılacağı seanslar başlatılır. Kurumumuzda danışan gizliliği, problemlere yaklaşım ve bireysel hassasiyetler maksimum derecede dikkate alınır.

Psychological Counseling

Psychological Counseling

Coaching Services

Coaching Services