Öğretmen Gelişim Programı

Eğitimde başarılı olmak için eğitimin bütün unsurlarının en üst seviyede niteliğe ve donanıma sahip olması gerekir. Eğitimin birçok unsuru vardır. Bu unsurlarından en önemlilerden biri de öğretmendir.

Eğitiminde yaşanan gelişmeler bu mesleğin de gelişmesini sağlamıştır. Öğretmenlik mesleği artık herkesin yapabileceği türde bir meslek olarak görülmemektedir. Türkiye'de öğretmenlik, dünyada ve ülkede yaşanan gelişmelerin de etkisiyle artık daha donanımlı olarak yetiştirilen kişilerce yapılmaktadır. Zaten toplumun öğretmenlerden beklentileri de çok yükselmiştir. Bu beklentileri sağlayabilecek öğretmenlerin de niteliklerinin yüksek olması gerekmektedir.

 

Nitelikli bir eğitim, öğretmenlerin sahip olduğu özelliklerle yakından ilgilidir. Bu nedenle öğretmenlerin niteliği gerek hizmet öncesi eğitim sırasında gerekse mesleğe başladıktan sonra dikkatlice ele alınmalıdır.

R&M Danışmanlık olarak eğitim kurumlarının kalitesinin arttırılmasında öğretmen gelişim programının önemine inanıyor ve uzman kadromuzla bu konuda kurumlara destek sunuyoruz.

 

Öğretmen Gelişim Programı İçeriği

 

·         Farklı Kişilik Tiplerine Öğretmenlik Yapma

·         Sınıf Yönetiminde Yeni Stratejiler

·         Değişen Öğrenci Beklentilerini Karşılama Stratejileri

·         Farklı Öğrenme Tarzlarına Uygun Eğitim Planlama ve Sınıf Yönetimi

·         Ölçme Değerlendirme Hatalarını Giderme ve Sınav Sorusu Hazırlama Teknikleri

·         Öğretmenlere Kişisel Kalite ve İmaj Eğitimi

·         Öğrencilerde İstenmeyen Davranışların Önlenmesi

·         Öğrenme ve Öğretme Sanatı

·         Toplantı ve Kriz Yönetimi Stratejileri

·         Zaman Yönetimi mi Hayat Planlaması mı?

·         İletişim Becerileri ve Kriz Yönetimi

·         Kişilik Bazlı Oyun Terapisi Eğitimi 

·         Çocuklarda Gelişim Dönemi Özellikleri

·         Ergenlik ve Ergenlerle Baş Etme Becerileri

·         Rehberlik Servisi Yıllık Akademik Takvim Çalışmalarına Destek Projesi

·         Okul Zümre Çalışmalarına Destek Projesi

 

 

Online Eğitimler Kişisel Gelişim