Marka Danışmanlığı

Son 10-15 yıldır Türkiye’de belli sayıda eğitim kurumları markalaşma sürecine girmiştir. Bazıları güçlü bir marka olarak kendilerini hissettirmeye başlamışlardır. Ancak çoğu hâlâ güçsüzdür. Bunun temel nedeni ise bilginin, uzmanlığın yeterince devreye sokulmamasıdır. İyi durumda olan markaların bazıları bile sezgiler, tahminler, öykünmeler hatta rastlantı ve şans olarak gelişmiş, bugünlerine ulaşmıştır.

Marka olmuş okul öncesi eğitim kurumları, ilköğretim okulları, liseler ve üniversiteler kalite ve ekonomik yönden geleceğe daha güvenle bakarlarken, öğretmen, öğretim görevlileri ya da diğer yetkin çalışma elemanları bulmakta zorlanmazken, marka olamamış eğitim kurumları günü kurtarma mücadelesi vermekte geleceğe kaygı ile bakmaktadırlar.

 

Bütün sektörler için geçerli olan markalaşma, eğitim sektörü için de geçerlidir. Çünkü rekabetin arttığı, velinin, öğrencinin bilinçlendiği bir ortamda öğrencinin eğitim hizmetini satın alması, kaydını yaptırması için bir gerekçesi olmalıdır.

 

Kısacası ayakta kalmak, süreklilik göstermek isteyen tüm özel eğitim kurumlarının tek çaresi "markalaşmak ve kaliteli hizmet" vermektir. Bu amaçla R&M Danışmanlık olarak uzman kadromuzla eğitim kurumlarının markalaşma süreçlerinin planlanması ve yönetilmesinde ihtiyaç duydukları profesyonel desteği sunuyoruz.

 

Öncelikle eğitim kurumunun faaliyet gösterdiği çevre koşullarını inceleyerek tüketici gereksinimleri, eğilimleri, algılamaları, tutumları, okul tercih nedenleri ve belirli konumlandırmalara gösterdikleri tepkileri analiz ediyoruz. Rekabet koşullarını ve rakip eğitim kurumlarını inceleyerek kurumsal SWOT analizini gerçekleştiriyoruz. Bu analizler sonucunda eğitim kurumunun marka ve iletişim stratejilerini kurum yönetimi ile birlikte belirliyoruz. Stratejilerin uygulanması için kısa, orta ve uzun vadeli planları geliştirerek uygulama sürecinde gerekli desteği sağlıyoruz.

 

Finansal Yönetim Dijital Pazarlama