Yönetim Danışmanlığı

Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, tüm eğitim sistemlerini olduğu gibi Türk eğitim sistemini de etkilemiştir. Eğitim sistemindeki bu değişmeler sayesinde okulların yönetimi giderek daha karmaşık ve sorunlu hale gelmiştir. Okul müdürleri okullarını yönetirken oldukça farklı alanlarda birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle karşılaşılan sorunları analiz etmek, bunlar için olası çözüm önerileri getirmek okul müdürlerinin bu konularda bilgi ve beceriye sahip olmalarını gerektirmektedir. Bununla birlikte işletmelerde yönetim süreçleri uzmanlık gerektiren bir çalışma alanıdır. Yönetim Danışmanlığı desteği ile okul yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu yönetim becerileri geliştirilebilir.

Yönetim danışmanlığı, bağımsız ve uzman kişiler tarafından, yönetim, organizasyon, uygulama yöntemleri ve metotlarına ilişkin problemlerin teşhis ve araştırılması, uygun faaliyetler tavsiye edilmesi ve bu tavsiyelerin yerine getirilmesine yardımcı olunması alanında verilen hizmetlerdir.

 

Eğitim ile kalite birbirine bağlı kavramlardır. Eğitim sisteminin temel amaçlarından biri, eğitim sektörünün çıktısı olan insanın istenilen nitelikte yetiştirilmesi ve değerlendirilmesidir. Kaliteli bir eğitim ise kaliteli bir eğitim yönetimi ve iyi bir organizasyonla sağlanabilir.

 

R&M Danışmanlık olarak biz, tamamen eğitim alanında uzmanlaşmış deneyimli kadromuzla gerek evrensel gerekse yerel bilgi ve kazanımların, kuruma özgü gerçeklerle birlikte değerlendirilebilmesi için dışarıdan, bağımsız bir gözle analiz yapıyoruz. Sonrasında ihtiyaçlara göre farklı uzmanlıkları bir araya getirerek en uygun kararların ortak akılla alınması için destek oluyoruz. Böylelikle etkin bir yönetim anlayışını yapısal olarak eğitim kurumuna kazandırmayı hedefliyoruz.

 

 • Durum Analizi
 • Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Eğitim Süreci Planlama Reorganizasyon (Yeniden Yapılandırma) Çalışması
 • Sektör ve Rekabet Analizi
 • Kurumsal Kültür ve Değerlerin Yazılı Hale Getirilmesi
 • Kurumsal Pazarlama
 • Zümre Çalışmaları Danışmanlığı
 • Öğretmen, Çalışan ve Veli Analizi
 • Öğrenci Memnuniyet Değerlendirme
 • Veli Memnuniyet Değerlendirme
 • Öğretmen Performans Değerlendirme
 • Kariyer Merkezi Oluşturma
 • Yayın İçerik Desteği

İK ve Eğitim Danışmanlığı Öğrenci Koçluğu