01 May

Kuvvetli taraflarınızı neden bilmek zorundasınız?

DURUM ANALİZİ NEDİR?

Kuvvetli taraflarınızı neden bilmek zorundasınız?

1. Başarınız için ön şart: Başkalarından farklı olmak

“Mevcut durumun ve kuvvetli tarafların analiz edilmesi”

Her işletme (sizin şirketiniz de dahil olmak üzere), kendisinin rakiplerinden farklı olduğunu gösteren kuvvetli taraflara sahiptir: Bunlar aynı parmak izi gibi emsalsiz yetenekler, imaj ve know-how bileşimleridir. Ayrıca her şirketin mutlaka kendi kuvvetli taraflarına uygun ve bütün rakip firmalara karşı üstünlük sağlayabileceği özel bir iş alanı vardır. Ancak her şeyden önce şirketler kendilerine özgü bu kuvvetli taraflarını bulmak ve bunlara açıklık getirmek zorundadırlar. Ne yazık ki birçok yönetici sözüm ona kendilerinden daha üstün olduğunu zannettikleri rakiplerini taklit etmeye çalışırlar. Aslında yapılacak en iyi şey yalnızca kendine özgü olan bir profil yaratmak ve böylece başkalarından farklı olmaktır.

2. Kuvvetli tarafları geliştirmek ve zayıf tarafları önemsememek

Çoğu insan başarılı olmak için zayıf tarafları ile mücadele etmesi gerektiğine inanır. Bu yüzden her şeyi öğrenmeye ve düzeltmeye çalışır. Bu uygulama iki sebepten dolayı anlamsızdır: Birincisi zayıf olduğunuz taraflarınızı düzeltmek uğruna kuvvetli taraflarınızı ihmal ederseniz, daima vasat olarak kalırsınız; İkincisi, zayıf taraflarınızla uğraşırsanız mutlaka motivasyonunuzu kaybedersiniz.

3. Belirgin bir yetenek kazanın

Hangi taraflarının kuvvetli olduğunu sadece aşağı yukarı bilen bir kimse, bu taraflarını kendi hedef grubuna da yalnızca yaklaşık olarak anlatabilir. Ancak kuvvetli taraflarını geliştirenler, bu taraflarını emsalsiz bir verim profili olarak çevrelerine gösterebilirler. Bu, birçok rakip arasından ayrılabilmeniz için gereklidir, böylelikle de daha çekici bir konuma otomatikman gelmiş olursunuz.

4. «Mevcut olan» bilinmeden «hedef»> saptanamaz

Eğer bir şeyi düzeltmek istiyorsanız, başlangıç durumunu bilmek zorundasınızdır. Böyle durumlarda genelde bilanço analizi, satış istatistikleri ve maliyet hesaplarıyla yetinilir. Sürekli başarı için ise bunların ötesinde, know-how, imaj veya müşteri bağlılığı gibi maddi olmayan faktörleri de dikkate almak gereklidir. İlk adım- da bunlar sistematik olarak ele alınacaklardır.

Kendimize ait kuvvetli taraflarımızı nasıl bulabiliriz?

Kapsamlı bir mevcut durum analizi dört bölümü içerir:

1. Bugüne kadar neler yaptığınızı ve bunların dışında neler yapabileceğinizi belirleyiniz!

Bu kapsamda şirketinizin bütün hizmetlerinin ve ürünlerinin bir listesini yapınız. Bunun dışında daha neler yapılabileceğini de düşünün. Aynı zamanda patentler, lisanslar ve know-how gibi maddi olmayan varlıkları da hesaba katın. Tüm bu çalışmalarınızı mümkün olduğunca özenli ve eksiksiz bir şekilde yapmaya çalışın. Çünkü genelde, sunulan hizmetlerin ortalama sonuçları görülür, ancak bunun içindeki en yüksek verimlilik arada kaybolur gider.

2. Şu ana kadar hangi sorunları çözmüş olduğunuzu analiz edin!

 İşletmenizde bugüne kadar hangi sorunların başarıyla üstesinden geldin? Hangi sorunları diğer şirketlere oranla daha iyi çözdüğünüz ya da çözebileceğiniz konusuna bir açıklık getiriniz. Değiştirilmesi gereken kendi sorunlarınızın ne olduğunu ve hangi müşteri sorunlarını bildiğinizi tespit ediniz. Hiçbir sorun benzersiz değildir, diğer bir- çok insan da mutlaka benzer sorunlara sahiptir. Böylece bir pazar boşluğunun keşfi için ilk adımı atmış bulunuyorsunuz.

3. Görüşlerinizi ve hedeflerinizi tanımlayın!

Her insanın, tabii ki her yöneticinin de hedefleri, arzuları, idealleri, örnekleri ve vizyonları vardır. Bunlar işletmenin gelişimini de bilinçli ya da bilinçsiz olarak olumlu veya olumsuz etkilerler. Satrançta 1 numara olmak isteyen, teniste aynı hedefe sahip olan kişiye göre daha farklı bir davranış sergiler.

4. Pazarda hangi ilişkilere ve hangi imaja sahip olduğunuzu araştırın!

İlişkiler, imajlar ve diğer maddi olmayan değerler, genellikle materyalistçe düşünen kişiler tarafından küçümsenirler. İnsan kendini başkalarının aynasında, kendi aynasına oranla daha iyi görür. Personelinize, arkadaşlarınıza, müşterilerinize ve beraber çalıştığınız diğer kişilere, sizin ne yapabileceğinize inandıklarını ve onlara göre hangi imaja sahip olduğunuzu sorunuz.

Hangi doğru soruları soralım?

1. Yetenek ve hizmetlerin analizi

 • İşletmeniz hangi ürünleri/hizmetleri vermektedir, daha hangi ürünleri/hizmetleri verebilir?
 • Bu ürünlerin ve hizmetlerin rakiplerinizinkinden ne farkı vardır (kalite, fiyat, servis vs.)?
 • Hangi alanda pazar payınız en büyüktür?
 • En çok ne yapmak isterdiniz, işletmeniz en iyi ne yapabilirdi?

2. Sorun çözme deneyimleri

 • İşletmeniz şu ana kadar hangi hedef grup sorunlarını çözdü ve hala çözmeye devam ediyor?
 • İçerideki hangi sorunlar şu ana kadar çözüldü ve çözülmektedir?
 • Daha hangi müşteri sorunları çözülebilir?

3. Vizyonlar ve hedefler

 • İşletmeniz için hangi hayalleriniz ve vizyonlarınız var?
 • İşletmenizin felsefesi nedir?
 • İşletmenizin hedefleri nelerdir?

4. İlişkiler ve İmaj

 • İşletmeniz hangi hedef grubu ile özellikle iyi ilişkiler içindedir?
 • Müşterileriniz her şeyden önce neyi yapabileceğinize inanıyor?
 • Hangi faydalı ilişkilere sahipsiniz? (Müşteriler, beraber çalıştığınız firmalar, kişiler, medya, politikacılar vs.)
 • K.Friedrich ve L.J. Seiwert

AŞAĞIDAKİ YAZILARI DA OKUMAK İSTEYEBİLİRSİNİZ!

Değer Yaratımı

Üstün Yetenekli Çocukların Özellikleri

Üstün Yetenekli Çocukların Anne Babalarına Tavsiyeler

Çocuğunuza Sevgi ve Yardımseverlik Erdemlerini Kazandırmak

Çocuğunuza İlkeli ve Doğru Olmayı Öğretmek 

Çocuk Yalana Neden Başvurur?

Başarılı Çocuklar Nasıl Yetiştirilir?

Anne Baba Tutumlarının Çocuğun Kişilik Gelişimi Üzerine Etkileri

Televizyon Programlarının  Çocuklara Etkileri