05 Tem

Niçin Enneagram Modeli?

Enneagram, geçtiğimiz on yıllar boyunca, geliştirme ve koçluk ortamındaki en güçlü araçlardan biri olduğunu kanıtlamıştır. Enneagram’ın kullanımı sadece iç görüyü, büyümeyi ve entegrasyonu değil, aynı zamanda zaman içinde gelişim sürecine dayanıklılık ve önem kazandırır.

Bireysel Faydaları

• Motivasyon düzeyinde meta-farkındalık oluşturur

• Bilinci ve özgüveni arttırır

• Çekirdek duygusal sorunların temizlenmesini sağlar

• Temel motivasyonlardan kaynaklanan işlevsel ve işlevsel olmayan davranışları anlamak için bir çerçeve sunar

• Kişinin kendisine ve başkalarına karşı merhametini attırır

• Gelişim ve entegrasyon yollarını açar

• Mevcut ve tarihsel bağlamda bireysel kalıp ve davranışları konumlandırır 

• Verimliliği ve motivasyonu arttırır

• Kişiliğe dayalı bir yaklaşımdan daha derin bir dil ve anlamlandırma çerçevesi oluşturur

• Liderlik özgünlüğünü, gücünü ve etkisini arttırır.

Takımsal Faydaları

• Anlayış ve hoşgörü geliştirirken diğerlerinin yargısını ve eleştirilerini azaltır

• Takım çatışması ve zorlukları anlamlandırma için bir çerçeve sunar 

• Takımın “kişilik farklılıkları” konusundaki çatışmaları içeren bir örüntüyü aşmasını sağlar 

• Takımın geleneksel “hata çizgileri” ni sökerken polarizasyon yapılmasını sağlar 

• Çalışma ilişkilerini ve takım üretkenliğini geliştirir 

• İş prosedürlerini geliştirir

• Ekip dinamikleri için yeni bir dil çerçevesi geliştirirken iletişimi geliştirir

Organizasyonel Faydaları

• Sahne arkasındaki organizasyonel politikaları azaltır

• Değişim yönetimini geliştirir ve değişim korkusunu azaltır 

• Daha büyük bireysel entegrasyon yoluyla örgütsel yaratıcılığı açığa çıkarabilir 

• Verimliliği ve performansı artırır 

• Daha başarılı proje liderliği sağlayan bir çerçeve oluşturur 

• Organizasyon bütünlüğü oluşturur 

• Daha etkili kurumsal iletişim sağlar 

• Yetenek geliştirmeye katkıda bulunur 

• Kültür değişimini sağlayan bir rol oynar