Veliaht Yetiştirme Programı

Aile şirketlerinde yönetim erkinin kullanımını bir bayrak yarışına benzetirsek, geriden gelen kuşaklar sürekli bu takıma dahil olmakta ve zamanı geldiğinde o bayrağı devralmaktadırlar.

Aile şirketlerinin sağlıklı bir şekilde hayatiyetlerine devam edebilmeleri, arkadan gelen ve yönetime aday olan genç aile bireylerinin bu amaç doğrultusunda yetiştirilmeleri ile mümkün olacaktır.

 

Aile şirketlerinde yönetimi devir alacak genç mensupların hangi özelliklere sahip olarak bu görevlere hazırlanması gerektiği üzerinde durmak gerekmektedir. Genç kuşakların görevi devralacakları zamana kadar nasıl bir hazırlık evresinden geçmesi gerektiği, aile üyesi olması nedeniyle bu görevi mutlaka üstlenmek zorunda olup olmadığı, bu görevi üstlenmek için ne tip yetkinliklere sahip olması gerektiği, bu süreç sonucunda alınacak karara nasıl riayet etmesi gerektiği gibi konular bu veliaht yetiştirme programında ele alınmaktadır.

 

Veliaht Yetiştirme Programının Amaçları;

 

·         Veliahtı patronluk rolüne hazırlamak

·         Kurumsal hedefler doğrultusunda veliahtın kendi kişiliğine uygun kariyer planı oluşturmak

·         Veliahtın girişimcilik, liderlik-yöneticilik becerilerini geliştirmek ve ufkunu genişletmek

·         Veliahtın daha başarılı olmasına ve başarısının sürdürülebilir olmasına yardımcı olmak

·         Veliahta yüksek moral ve motivasyon kazandırmak, performansını yükseltmek

·         Veliahtın kendi kişiliğine özgü potansiyellerini keşfetmesini, geliştirmesini ve bu potansiyelleri ile yararlı neticeler elde etmesini sağlamak

·         Veliahtın kendi kişiliğinin gelişime açık yönlerini keşfetmesini ve bunları geliştirmesini sağlamak

·         Veliahtın yaşam kalitesini yükseltmek

·         Veliahtın kriz, problem ve zorlu durumlarla daha kolay başa çıkmasına, böyle durumlarda ortaya çıkan şüphe, kafa karışıklığı, endişe ve korkuların yarattığı olumsuz havayı yönetmesine yardımcı olmak

·         Aile şirketinin yönetim kalitesini yükseltmek

·         Aile şirketinin kurumsallaşmasına yardımcı olmak

·         Aile içerisindeki ilişki ve iletişim kalitesini yükseltmeyi sağlamak

 

 

Yetişkin Danışmanlığı Kariyer Koçluğu