Yönetim Danışmanlığı

Günümüz ekonomik yaşamında; değişen ekonomik yapı, iç ve dış pazarlar arasındaki girift ilişkilerin artması ve hızlı gelişen teknoloji, buna bağlı olarak rekabet ortamının çetinleşmesi ve pazarın daralması, bir danışmanla çalışmayı olağan bir durumdan öte bir zorunluluk haline getirmiştir. Bugünkü ekonomik rekabet ortamında, “ne ürettiğiniz” ve “kime sattığınız” kadar, “nasıl yönettiğiniz” konusu da önem kazanmıştır. İşletmenizi, kaynaklarınızı, müşterinizi ve hatta rakiplerinizi “yönetme yetenekleriniz”, pazardaki geleceğinizi de belirleyecektir. İş dünyasındaki nitelikli yönetim danışmanlığı uygulamaları, şirketlerin pazar ve rekabet performansını ciddi oranda artıran önemli unsurlardan birisidir.

Yönetim danışmanlığı, bağımsız ve uzman kişiler tarafından, yönetim, organizasyon, uygulama yöntemleri ve metotlarına ilişkin problemlerin teşhis ve araştırılması, uygun faaliyetler tavsiye edilmesi ve bu tavsiyelerin yerine getirilmesine yardımcı olunması alanında verilen hizmetlerdir.

 

R&M Danışmanlık olarak biz gerek evrensel gerekse yerel bilgi ve kazanımların, işletmeye özgü gerçeklerle birlikte değerlendirilebilmesi için dışarıdan, bağımsız bir gözle analiz yapıyoruz. Sonrasında ihtiyaçlara göre farklı uzmanlıkları bir araya getirerek en uygun kararların ortak akılla alınması için destek oluyoruz. Böylelikle etkin bir yönetim anlayışını yapısal olarak kuruma kazandırmayı hedefliyoruz.

 

 • Reorganizasyon (yeniden yapılandırma) çalışması
 • Stratejik plan hazırlanması
 • Büyüme stratejilerinin belirlenmesi
 • Standartların oluşması ve sağlıklı büyüme için yönetmeliklerin belirlenmesi
 • Kurumsal kültür ve değerlerin yazılı hale getirilmesi
 • Yönetici koçluğu
 • Yöneticilerin liderlik becerilerinin geliştirilmesi
 • İş ve görev tanımlarının yapılması, görev yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, sorumluluk ve yetki tahsisi, birimler arası iletişim ve onay mekanizmasının geliştirilmesi, iç tetkik sistemi kurulması ve yönetimi
 • Rekabet gücünü arttırır.
 • Uluslararası pazarlara hazırlar.
 • İç organizasyonu güçlendirir ve geliştirir.
 • Maliyeti azaltır.
 • Ciroyu arttırır.
 • Stratejik yönetim tekniklerini geliştirir.
 • Yönetim ve karar verme sürecini geliştirir.
 • Finansal kaynak alanlarını arttırır.
 • Sektöre ilişkin genel ve özel bilgi sağlar.
 • Müşteri portföyünün geliştirilmesini sağlar.
 • Fizibilite çalışmaları hazırlar.
 • Verimliliği arttırır.
 • İnsan kaynaklarının niteliğini geliştirir.
 • Bilgi sistemlerini geliştirir.

Yönetici Koçluğu Yetişkin Danışmanlığı